Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร

พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหารโคมีมากกว่า 5 ชนิด และมีบทบาทสำคัญมากในโคทุกวัย ลูกโคแรกเกิดอาจได้รับตัวอ่อนของพยาธิตัวกลมจากนมน้ำเหลือง และเมื่อโคเริ่มกินหญ้าก็จะได้พยาธิที่ปะปนมากับหญ้า พยาธิเหล่านี้ระคายเคืองต่อกระเพาะและลำไส้ ทำให้ทางเดินอาหารอักเสบ

ลักษณะและอาการเด่นชัดของโคที่เป็นโรคพยาธิ ได้แก่

  1. ผอม แคระแกร็น ทั้ง ๆ ที่กินอาหารและหญ้าที่ดี
  2. ขนหยาบหยอง ไม่เป็นมัน
  3. อุจจาระเหลวและอาจมีมูกเลือดปน ในลูกโคมักมีกลิ่นเหม็น
  4. อ่อนแอ ป่วยง่ายและให้ผลผลิตต่ำ

การป้องกันและแก้ไข

  1. ถ่ายพยาธิแม่โคก่อนคลอดประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ผลผลิตสูงและสม่ำเสมอ
  2. ถ่ายพยาธิลูกโคเมื่ออายุ 3-6 เดือน และถ่ายซ้ำปีละ 2 ครั้ง
  3. เมื่อมีโคมาจากแหล่งอื่น ให้กักและถ่ายพยาธิก่อนนำเข้าฝูง

ยาถ่ายพยาธิตัวกลม ได้แก่

  1. ไทอาเบนดาโซล ให้กินขนาด 50-100 มิลลิกรัมตัวยา/100 กิโลกรัมน้ำหนักสัตว์
  2. ซิตาริน-แอล 10% ฉีดขนาด 1 ซีซี./20 กิโลกรัมน้ำหนักสัตว์

วัคซีนโค
ประเภทของเวชภัณฑ์
ตู้ยาประจำคอกโคนม
การใช้ปรอทวัดไข้
โรค
โรคปอดบวมในลูกโค
ฝี
ปัสสาวะแดง
วัณโรค
โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
โรคเต้านมอักเสบ
โรคไข้น้ำนม
หูดโค
ขี้กลากโค
ท้องอืดในโค
พยาธิภายในของโคนม
พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
พยาธิตัวตืด
พยาธิใบไม้ในตับ
หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การให้ยาโคนม
การให้ยาทางปากแก่โค
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
การให้ยาภายนอก
การให้ยาสอดเต้านม
การทำลายซากโค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com