Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือเรื่องการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรโดยตรง เกษตรกรจะขอคำแนะนำได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. สัตวแพทย์ประจำอำเภอหรือจังหวัด
  2. สัตวแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพโคนมในท้องที่ของเกษตรกรเอง เช่น สัตวแพทย์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
  3. ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ในแต่ละภาค คือที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง, อ.ท่าพระ จ.ขอนแก่น, อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช, งานปาราสิตวิทยา กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ เป็นต้น
  4. หน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่มีเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์

การขอคำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธินั้น อาจติดต่อโดยตรงหรือทางจดหมายก็ได้ แต่ควรให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโคนมของเกษตรกรไปด้วย เช่น จำนวนสัตว์ การเลี้ยงดู แปลงหญ้า แหล่งหญ้า แหล่งน้ำอายุของโค เป็นต้น

วัคซีนโค
ประเภทของเวชภัณฑ์
ตู้ยาประจำคอกโคนม
การใช้ปรอทวัดไข้
โรค
โรคปอดบวมในลูกโค
ฝี
ปัสสาวะแดง
วัณโรค
โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
โรคเต้านมอักเสบ
โรคไข้น้ำนม
หูดโค
ขี้กลากโค
ท้องอืดในโค
พยาธิภายในของโคนม
พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
พยาธิตัวตืด
พยาธิใบไม้ในตับ
หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การให้ยาโคนม
การให้ยาทางปากแก่โค
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
การให้ยาภายนอก
การให้ยาสอดเต้านม
การทำลายซากโค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com