Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การวินิจฉัยโรคพยาธิเบื้องต้นที่นิยมกันทั่วไป และได้ผลดี คือ การตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระโคที่เก็บส่งห้องปฏิบัติการอย่างถูกวิธี คือ

  1. ล้วงเก็บอุจจาระจากทวารโดยตรง หรือทันทีที่โคถ่ายออกมาประมาณผลมะกรูด ใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่น นำส่งภายใน 2 ชั่วโมง หากต้องใช้เวลานำส่งเกินกว่านั้น ให้แช่ในน้ำแข็งไว้ตลอดเวลา
  2. หากนำส่งโดยวิธีในข้อ 1 ไม่สะดวก ให้ใช้ฟอร์มาลิน 10% เติมลงจนท่วมอุจจาระนั้นแล้วบี้อุจจาระให้กระจายออกเพื่อให้ฟอร์มาลินแทรกได้ทั่วถึงซึ่งจะช่วยรักษาสภาพของไข่พยาธิไว้ได้นานเป็นสัปดาห์และสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้

ไข่พยาธิในอุจจาระที่ถูกทิ้งไว้ในสภาพธรรมชาตินานเกินไปจะเจริญเป็นตัวอ่อน ทำให้การวินิจฉัยโรคพยาธิผิดพลาด และทุกครั้งที่เกษตรกรส่งอุจจาระไปตรวจนั้นควรให้รายละเอียดต่อไปนี้กำกับไปด้วย

  1. ชื่อเจ้าของ และที่อยู่
  2. ชื่อโค หรือหมายเลขประจำตัว กำกับที่ถุงอุจจาระทุกใบ
  3. วันที่เก็บอุจจาระ
  4. อายุของโคและลักษณะอาการทั่วไปของโค

วัคซีนโค
ประเภทของเวชภัณฑ์
ตู้ยาประจำคอกโคนม
การใช้ปรอทวัดไข้
โรค
โรคปอดบวมในลูกโค
ฝี
ปัสสาวะแดง
วัณโรค
โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
โรคเต้านมอักเสบ
โรคไข้น้ำนม
หูดโค
ขี้กลากโค
ท้องอืดในโค
พยาธิภายในของโคนม
พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
พยาธิตัวตืด
พยาธิใบไม้ในตับ
หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การให้ยาโคนม
การให้ยาทางปากแก่โค
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
การให้ยาภายนอก
การให้ยาสอดเต้านม
การทำลายซากโค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com