Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม

ยาทุกชนิดที่ถูกผลิตขึ้นจะถูกทดลองใช้และทดสอบผลก่อนจำหน่ายฉลากที่แนบมากับยาจะบ่งวิธีใช้ไว้อย่างละเอียด ยาฉีดส่วนใหญ่มักเป็นชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพราะสะดวกในการใช้ การให้ยาวิธีนี้มีหลักการดังนี้

  1. ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด เข็มและกระบอกฉีดต้องได้รับการฆ่าเชื้อมาแล้ว
  2. ให้ยาในขนาดที่ถูกต้อง ยาบางอย่างต้องแบ่งฉีดหลายตำแหน่ง ถ้าผู้ผลิตระบุมาว่า ห้ามฉีดเกินกี่มิลลิลิตรต่อหนึ่งตำแหน่ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. ตำแหน่งที่นิยมฉีดยาเข้ากล้ามก็คือ บริเวณแผงคอ เพราะสะดวกในการบังคับสัตว์และสัตว์เคลื่อนไหว ส่วนนี้ตลอดเวลาทำให้มีการดูดซึมดี ส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือ กล้ามเนื้อโคนขาหลัง ซึ่งตำแหน่งนี้ผู้ฉีดต้องระวังโคเตะ
  4. เข็มที่ใช้สำหรับการฉีดยาเข้ากล้ามโค ควรเป็นเบอร์ 18 ยาว 1 นิ้วครึ่ง เข็มต้องคมและปลายไม่เยิน
  5. ควรปักเข็มเข้ากล้ามอย่างรวดเร็ว อาจใช้วิธีจับเข็มด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้แล้วใช้หลังมือตบใกล้บริเวณที่จะฉีด 2-3 ครั้ง แล้วปักเข็มทันที แล้วจึงสวมกระบอกฉีดภายหลัง ดูดเบา ๆ ดูว่ามีเลือดเข้ามาในกระบอกหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงเดินยา

วัคซีนโค
ประเภทของเวชภัณฑ์
ตู้ยาประจำคอกโคนม
การใช้ปรอทวัดไข้
โรค
โรคปอดบวมในลูกโค
ฝี
ปัสสาวะแดง
วัณโรค
โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
โรคเต้านมอักเสบ
โรคไข้น้ำนม
หูดโค
ขี้กลากโค
ท้องอืดในโค
พยาธิภายในของโคนม
พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
พยาธิตัวตืด
พยาธิใบไม้ในตับ
หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การให้ยาโคนม
การให้ยาทางปากแก่โค
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
การให้ยาภายนอก
การให้ยาสอดเต้านม
การทำลายซากโค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com