Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง

สารที่ใช้ให้ทางผิวหนังส่วนใหญ่เป็นพวกวัคซีน ยาซึ่งค่อนข้างระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อและยาที่ผู้ผลิตต้องการให้ร่างกายดูดซึมไปใช้อย่างช้า ๆ เกษตรกรจึงควรศึกษาและปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนใช้ยาต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของโค

หลักการใช้ยาวิธีนี้ คือ

  1. ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด เช่นเดียวกับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
  2. ใช้ยาให้ถูกขนาด
  3. ตำแหน่งที่นิยมฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังก็คือ บริเวณแผงคอ ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อใช้มือดึงผิวหนังขึ้นก่อนแทงเข็ม
  4. เข็มที่ใช้ควรเป็นเบอร์ 18 ความยาว 1 นิ้ว เข็มต้องคม สะอาดและปลายไม่เยิน
  5. ก่อนเดินน้ำยาควรแน่ใจว่า ปลายเข็มอยู่ในชั้นใต้ผิวหนังจริง เพราะยาบางชนิดถ้าฉีดพลาดเข้ากล้ามเนื้ออาจเกิดความระคายเคืองขึ้นได้ถ้าฉีดเข้าใต้หนังจริงจะเดินน้ำยาได้เบามือ
  6. ระวังน้ำยารั่วไหลกลับออกมา การคลึงบริเวณที่ฉีดจะช่วยให้ยากระจายได้ดีขึ้น

วัคซีนโค
ประเภทของเวชภัณฑ์
ตู้ยาประจำคอกโคนม
การใช้ปรอทวัดไข้
โรค
โรคปอดบวมในลูกโค
ฝี
ปัสสาวะแดง
วัณโรค
โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
โรคเต้านมอักเสบ
โรคไข้น้ำนม
หูดโค
ขี้กลากโค
ท้องอืดในโค
พยาธิภายในของโคนม
พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
พยาธิตัวตืด
พยาธิใบไม้ในตับ
หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การให้ยาโคนม
การให้ยาทางปากแก่โค
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
การให้ยาภายนอก
การให้ยาสอดเต้านม
การทำลายซากโค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com