Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

ตู้ยาประจำคอกโคนม

โคนมเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเปราะ เพราะต้องสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าไปกับน้ำนมทุกวัน เกษตรกรจึงควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพของโคนมอย่างใกล้ชิดและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นควรรีบแก้ไข ซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องทำด้วยตนเองในขั้นต้น เช่น บาดแผลจากอุบัติเหตุ ท้องอืดฉับพลัน เป็นต้น

เกษตรกรควรมีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์บางอย่างประจำคอกโคนม เช่น

  1. กรรไกร ใบมีดสำหรับโกนขน ทิงเจอร์ไอโอดีน ผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อสและสำลี สำหรับการตัดสายสะดือ และทำแผลฝีต่าง ๆ
  2. ยาพ่นกันแมลง เช่น เนกาซันท์ และยาใส่แผลพวกซัลฟา เป็นต้น
  3. ขี้ผึ้งป้ายตา เช่น เทอร์รามัยซีน คลอแรมฟินิคอล ฯลฯ สำหรับรักษาตาอักเสบเบื้องต้น
  4. ยาสอดเต้านม (โดยการแนะนำของสัตวแพทย์)
  5. แท่งเหล็กกลวงปลายแหลม สำหรับแก้ไขท้องอืดฉุกเฉิน
  6. ยากำจัดพยาธิภายนอก แต่ถ้าเกษตรกรมีโคจำนวนน้อยและสามารถแปรงขนให้ได้ก็จะช่วยขจัดพยาธิภายนอกได้โดยไม่ต้องใช้ยาเลย ทั้งเป็นการฝึกโคให้คุ้นกับการจับต้องสัมผัสด้วย
    และที่สำคัญ คือ สมุดจดบันทึก

วัคซีนโค
ประเภทของเวชภัณฑ์
ตู้ยาประจำคอกโคนม
การใช้ปรอทวัดไข้
โรค
โรคปอดบวมในลูกโค
ฝี
ปัสสาวะแดง
วัณโรค
โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
โรคเต้านมอักเสบ
โรคไข้น้ำนม
หูดโค
ขี้กลากโค
ท้องอืดในโค
พยาธิภายในของโคนม
พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
พยาธิตัวตืด
พยาธิใบไม้ในตับ
หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การให้ยาโคนม
การให้ยาทางปากแก่โค
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
การให้ยาภายนอก
การให้ยาสอดเต้านม
การทำลายซากโค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com