Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

การทำลายซากโค

โคนมเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างง่ายต่อการติดโรค เมื่อมีโคป่วยตายด้วยโรคอันน่าสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ควรแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเมื่อจำเป็นต้องทำลายซาก เกษตรกรก็ควรกระทำโดยเคร่งครัด

การทำลายซากโคทำได้ 2 วิธี คือ

  1. การเผาซาก เนื่องจากโคมีขนาดใหญ่ต้องใช้เชื้อเพลิงมาก จึงไม่สะดวกนัก ควรขุดเป็นหลุมหรือร่องลึกประมาณครึ่งเมตรต่อโคหนึ่งตัวใช้ไม้ฟืนวางซ้อนกัน แล้วเอาซากสัตว์วางไว้ข้างบน แล้วจึงเผา การเผาอาจใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือยางรถยนต์เก่า ๆ ช่วยด้วยก็ได้ การกำจัดซากแบบนี้เป็นวิธีที่ดีมาก
  2. การฝังซาก ควรเลือกที่ห่างจากแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อโรค ขุดหลุมกว้างและยาวพอเหมาะกับซาก ลึกประมาณสองเมตรครึ่งรองก้นหลุมด้วยปูนขาวก่อนนำซากโคลงและโรยปูนขาวทับซากอีกครั้งก่อนกลบซาก ดินที่กลบซากควรสูงกว่าหนึ่งเมตรครึ่ง และควรกั้นหรือทำสิ่งกีดขวางบริเวณที่ฝังซากป้องกันสัตว์อื่นขุดคุ้ย

ในการกำจัดซากโคนั้น ให้พยายามกำจัดเลือดและสิ่งขับถ่ายอื่น ๆ เท่าที่จะทำได้ด้วย หากมีการตกค้างอยู่ก็ควรทำลายเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคอกสัตว์ และควรพักคอกไว้ระยะหนึ่งก่อนนำสัตว์เข้ามาเลี้ยง

วัคซีนโค
ประเภทของเวชภัณฑ์
ตู้ยาประจำคอกโคนม
การใช้ปรอทวัดไข้
โรค
โรคปอดบวมในลูกโค
ฝี
ปัสสาวะแดง
วัณโรค
โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
โรคเต้านมอักเสบ
โรคไข้น้ำนม
หูดโค
ขี้กลากโค
ท้องอืดในโค
พยาธิภายในของโคนม
พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
พยาธิตัวตืด
พยาธิใบไม้ในตับ
หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การให้ยาโคนม
การให้ยาทางปากแก่โค
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
การให้ยาภายนอก
การให้ยาสอดเต้านม
การทำลายซากโค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com