Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

การใช้ปรอทวัดไข้

ปรอทวัดไข้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรสามารถหาและใช้ได้

ปรอทประกอบด้วยหลอดแก้ว 2 ชั้นรวมกันอยู่ ชั้นในบรรจุสารปรอทซึ่งมีคุณสมบัติขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน วางทาบบนแผงบอกมาตราส่วนซึ่งเราอ่านหน่วยเป็นองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮท์ ทั้งหมดนี้บรรจุอยู่ภายในหลอดแก้วชั้นนอก


ก่อนใช้ปรอททุกครั้ง ต้องสะบัดให้ปรอทลงไปอยู่ในกระเปาะด้านปลายเรียวแหลม บังคับสัตว์ให้อยู่นิ่งแล้วสอดปรอทด้านปลายเรียวเข้าทางทวารหนักของโค ลึกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของความยาวปรอท รวบโคนหางและปรอทไว้ในมือเดียวกัน ทิ้งไว้นาน 2 นาที แล้วเอาปรอทออกมาอ่านค่าอุณหภูมิ

ทุกขั้นตอนการวัดปรอทจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง อย่าคาปรอทไว้ในทวารหนักโดยที่ไม่ได้ตรึงปรอทไว้ เพราะถ้าโคถ่ายอุจจาระในระหว่างนั้นปรอทก็จะหล่นตกแตกและถ้าเกิดอุบัติเหตุปรอทแตกหักให้เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดบรรจุลงหลอดบรรจุปรอทแล้วนำไปทิ้งเสียให้ถูกที่ทาง

อุณหภูมิร่างกายของโคปกติประมาณ 38.5-39.5 ซ. หรือ 101.5-102.5 ฟ. ถ้าสูงกว่า 40 ซ. แสดงว่ามีไข้ และถ้าต่ำกว่า 36 ซ. ต้องรีบแก้ไขด่วน ทั้งนี้ ควรให้โคได้อยู่ในระยะพักปกติก่อน จึงทำการวัดปรอท

วัคซีนโค
ประเภทของเวชภัณฑ์
ตู้ยาประจำคอกโคนม
การใช้ปรอทวัดไข้
โรค
โรคปอดบวมในลูกโค
ฝี
ปัสสาวะแดง
วัณโรค
โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
โรคเต้านมอักเสบ
โรคไข้น้ำนม
หูดโค
ขี้กลากโค
ท้องอืดในโค
พยาธิภายในของโคนม
พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
พยาธิตัวตืด
พยาธิใบไม้ในตับ
หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การให้ยาโคนม
การให้ยาทางปากแก่โค
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
การให้ยาภายนอก
การให้ยาสอดเต้านม
การทำลายซากโค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com