Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

โรคปอดบวมในลูกโค

ปอดบวมในลูกโคเกิดจากการติดเชื้อจุลินทรีย์ในทางเดินหายใจ สัตว์จะแสดงอาการซึม น้ำมูกไหล มีไข้ หายใจลำบาก และอาจมีความผิดปกติของระบบขับถ่ายร่วมด้วย โดยนี้มักเกิดในระยะที่อากาศเปลี่ยนแปลงและในฤดูฝนซึ่งมีความชื้นสูง ลูกโคที่เป็นโรคพยาธิจะมีสุขภาพอ่อนแอและง่ายต่อการป่วยด้วยโรคนี้

การรักษาที่ได้ผลดีต้องทำตั้งแต่ระยะเริ่มป่วยโดยใช้ปฏิชีวนะ เช่น เตตร้าไซคลิน คลอแรมฟินิคอล ฯลฯ หรือใช้ยาซัลฟา โรคปอดบวมในลูกโคมักเกิดจากเชื้อไวรัสร่วมกับแบคทีเรีย โดยมีเชื้อหนึ่งเป็นต้นเหตุ แล้วอีกเชื้อหนึ่งเข้าแทรกซ้อน จึงควรจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมไปกับการรักษาด้วย และในรายที่มีพยาธิควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง เพราะลูกโคค่อนข้างอ่อนแอ

โรคนี้สามารถติดต่อกันภายในฝูงลูกโคได้ ฉะนั้น เมื่อมีสัตว์ป่วยเกษตรกรต้องรีบแยกออกจากฝูง ส่วนการควบคุมป้องกันโรคนี้ทำได้โดย

  1. เลี้ยงลูกโคในคอกที่สะอาดและปลอดโปร่ง ไม่แออัด ลมไม่โกรกจัดและฝนไม่สาด
  2. บริเวณรอบคอกลูกโคต้องปราศจากแหล่งหมักหมมความสกปรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งขับถ่ายของลูกโคเอง
  3. ให้ลูกโคได้รับนมน้ำเหลือง และอาหารที่เหมาะสม
  4. เมื่อนำลูกโคมาจากแหล่งอื่น ควรกักไว้ดูความผิดปกติ 2-3 สัปดาห์ก่อนนำเข้าฝูง

วัคซีนโค
ประเภทของเวชภัณฑ์
ตู้ยาประจำคอกโคนม
การใช้ปรอทวัดไข้
โรค
โรคปอดบวมในลูกโค
ฝี
ปัสสาวะแดง
วัณโรค
โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
โรคเต้านมอักเสบ
โรคไข้น้ำนม
หูดโค
ขี้กลากโค
ท้องอืดในโค
พยาธิภายในของโคนม
พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
พยาธิตัวตืด
พยาธิใบไม้ในตับ
หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การให้ยาโคนม
การให้ยาทางปากแก่โค
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
การให้ยาภายนอก
การให้ยาสอดเต้านม
การทำลายซากโค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com