Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

โรคที่สำคัญในโคนม

ปัสสาวะแดง

มีเกษตรกรไม่น้อยที่พบว่า ลูกโคมีปัสสาวะสีแดงโดยไม่มีความผิดปกติอื่นใด ลักษณะดังกล่าวนี้เกิดจากลูกโคได้รับน้ำมากจนกระทบต่อเส้นเลือดในไต ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยลดปริมาณน้ำที่ให้ลูกโคลงเท่านั้น
แต่ในโคที่โตแล้ว ปัสสาวะแดงปนเลือดเป็นภาวะที่เกิดโรคปัสสาวะแดง ซึ่งเกิดจากเชื้อโปรโตซัวชนิดหนึ่งเข้าไปทำลายเม็ดเลือดแดง สัตว์จะแสดงอาการป่วยฉับพลัน ไข้สูง หยุดกินและไม่ให้น้ำนม หายใจหอบ เยื่อเมือกซีดจาง หมดแรงจะถึงตายได้ ถ้ารักษาไม่ทัน

โรคนี้สามารถติดต่อไปยังโคตัวอื่น ๆ ได้ โดยมีเห็บเป็นพาหะ การหมั่นขจัดเห็บจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันโรคนี้ได้ ส่วนการรักษานั้นจะต้องกระทำอย่างรีบด่วนโดยใช้ยาเบเรนิล และถ้าโคโลหิตจางมาก ก็จำเป็นจะต้องได้รับเลือดเพิ่มโดยถ่ายจากโคที่มีสุขภาพดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์ที่ให้การรักษา เกษตรกรอย่าได้กังวลถ้าสัตวแพทย์ถ่ายเลือดให้เป็นจำนวนมาก เพราะการถ่ายเลือดในสัตว์มีหลักอยู่ว่าจะต้องถ่ายเลือดให้พอเพียงภายในครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าโคได้รับซ้ำในเวลาใกล้ ๆ กันจะเกิดปฏิกริยาต่อต้านขึ้นได้

วัคซีนโค
ประเภทของเวชภัณฑ์
ตู้ยาประจำคอกโคนม
การใช้ปรอทวัดไข้
โรค
โรคปอดบวมในลูกโค
ฝี
ปัสสาวะแดง
วัณโรค
โรคแท้งติดต่อ(บรูเซลโลซีส)
โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคคอบวมหรือโรคคอดัง
โรคกาลีหรือโรคแอนแทรกซ์
โรคเต้านมอักเสบ
โรคไข้น้ำนม
หูดโค
ขี้กลากโค
ท้องอืดในโค
พยาธิภายในของโคนม
พยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร
พยาธิตัวตืด
พยาธิใบไม้ในตับ
หน่วยงานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพยาธิ
การเก็บอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การให้ยาโคนม
การให้ยาทางปากแก่โค
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อโคนม
การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง
การให้ยาภายนอก
การให้ยาสอดเต้านม
การทำลายซากโค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com