Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อและโคแรกเกิดถึงหย่านม

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

การตอนโค

โคตัวผู้ที่ไม่ใช้ทำพันธุ์ควรตอน การตอนตอนได้ตั้งแต่โคอายุ 3 เดือนขึ้นไป การตอนทำได้หลายวิธีเช่น

การตอนโคด้วยเบอร์ดิชโซ่ ผู้เลี้ยงจะต้องนำโคเข้าซองบังคับในท่ายืนหรือมัดโคทั้ง 4 ขาให้นอนลง ใช้มือบีบดันเส้นขั้วอัณฑะโคข้างใดข้างหนึ่งให้อยู่ชิดถุง ใช้คีมหนีบลงบนเส้นขั้วอัณฑะเป็นเวลา 3 นาทีเสร็จแล้วทำเช่นเดียวกันกับอัณฑะอีกข้างหนึ่งโดยให้มีผิวหนังที่ไม่ถูกหนีบอยู่ระหว่างรอยหนีบทั้งสองให้มากที่สุด เพื่อให้มีการไหลเวียนของโลหิตส่วนหนึ่งไปเลี้ยงถุงอัณฑะได้ตามปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้ถุงอัณฑะเน่า
เนื่องจากเบอร์ดิชโซ่มีราคาแพงจึงไม่เหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะจัดซื้อมาเอง อาจจะรวมกันหลาย ๆ รายซื้อหรือยืมจากปศุสัตว์อำเภอหรือจังหวัดมาก็ได้

อย่างไรก็ตามอาจารย์ปรารถนา พฤกษศรี แห่งภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประดิษฐ์เครื่องมือตอนโคอย่างง่าย ๆ โดยทำขึ้นจากไม้และใช้หลักการเดียวกับเบอร์ดิชโซ่เรียกว่าเครื่องมือตอนโคแบบกำแพงแสนซึ่งเกษตรกรสามารถประดิษฐ์มาใช้เองซื้อหาได้ราคาถูกเหมาะที่จะใช้กับโคที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป

อวัยวะสืบพันธุ์ของโคตัวเมีย
เลือกวิธีผสมพันธุ์โคแบบใดดี
การตั้งท้อง
อาหารแม่โคอุ้มท้อง
การคลอด
อาการผิดปกติหลังคลอด
การเลี้ยงดูลูกโคหลังคลอด
การหย่านม
การเลี้ยงดูแม่โค
การทำเครื่องหมายโค
การทำลายเขาโค
การตอนโค
การเลี้ยงดูโครุ่นที่อย่านมแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com