Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงดูแม่พันธุ์โคเนื้อและโคแรกเกิดถึงหย่านม

กองปศุสัตว์สัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

การเลี้ยงดูลูกโคหลังคลอด

ในการเลี้ยงลูกโคเนื้อเราจะปล่อยให้ลูกกับแม่อยู่อย่างอิสระซึ่งต่างกับโคนมซึ่งต้องแยกลูกออกจากแม่หลังคลอด 3-5 วัน ในระยะแรก ๆ ลูกยังไม่แข็งแรงพอ ไม่ควรปล่อยหากินไกล ๆ ควรให้อยู่บริเวณใกล้ ๆ กับคอกหรือขังไว้จนกว่าลูกจะแข็งแรงดีจึงปล่อยออกไปในแปลงหญ้าที่ไกลออกไปได้ คอยสังเกตดูความผิดปกติต่าง ๆ ของแม่และลูกอยู่ตลอด ระยะนี้หากแปลงหญ้าไม่สมบูรณ์พอควรเสริมอาหารข้นที่มีโปรตีนประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ ใส่รางไว้ สูตรอาหารง่าย ๆ มีดังนี้

เมื่อลูกโคมีอายุได้ 1-2 เดือนจะเริ่มกินหญ้า และกินนมแม่อยู่ในระยะ 4-5 เดือน กระเพาะรวมของลูกโคจะทำงานได้เต็มที่ ทำให้ย่อยอาหารต่าง ๆ ได้สมบูรณ์ขึ้น ลูกโคจะเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงนี้ผู้เลี้ยงต้องถ่ายพยาธิไส้เดือนให้แก่ลูกโค ให้ครั้งแรกเมื่ออายุ 2 เดือนและถ่ายซ้ำทุก ๆ 6 เดือน จะทำให้ไม่อ่อนแอโตเร็วขึ้น

อวัยวะสืบพันธุ์ของโคตัวเมีย
เลือกวิธีผสมพันธุ์โคแบบใดดี
การตั้งท้อง
อาหารแม่โคอุ้มท้อง
การคลอด
อาการผิดปกติหลังคลอด
การเลี้ยงดูลูกโคหลังคลอด
การหย่านม
การเลี้ยงดูแม่โค
การทำเครื่องหมายโค
การทำลายเขาโค
การตอนโค
การเลี้ยงดูโครุ่นที่อย่านมแล้ว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com