Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

ความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกร

ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด

หญ้าพันธุ์ดี เช่น พันธุ์รูซี่ ให้ผลผลิตสูงกว่าหญ้าพันธุ์พื้นเมือง และมีระยะการเจริญเติบโตนานกว่า หญ้าพันธุ์ดีเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีและยังช่วยป้องกันการพังทลายของดิน

การเลือกพันธุ์หญ้าที่จะปลูกขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่จะใช้ปลูก

1. ที่ดอนที่มีการระบายน้ำดี

หญ้ารูซี่

หญ้ากินนี หญ้าเฮมิล หญ้ากินนีสีม่วง

  1. มีลำต้นสูงและให้ผลผลิตสูง
  2. เหมาะสำหรับการเลี้ยงแบบเกี่ยวให้กิน
  3. ต้องเกี่ยวหรือตัดทุก 35 - 50 วัน
  4. ใช้ต้นพันธุ์หรือเมล็ดปลูกก็ได้

หญ้าซิกแนล

หญ้าเนเปียร์ ไฮบริดเนเปียร์

2. ที่ลุ่มมีความชื้นสูง

หญ้าขน

หญ้าเซทตาเรีย หญ้าพลิเคทูลั่ม

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่
การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเกรแฮมสไตโล
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเซนโตรซีมา
การปลูกและการจัดแปลงหญ้า
แปลงหญ้าประเภทใดที่ควรปลูก
ควรปลูกหญ้าพันธุ์ใด
ควรปลูกถั่วอาหารสัตว์พันธุ์ใด
ส่วนประกอบของแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่ดี
การปลูกและจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
การใช้แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์
ควรปลูกหญ้ากี่ไร่ต่อสัตว์ 1 ตัว
การปลูกหญ้าสลับกับพืชไร่
การสำรองอาหารสัตว์สำหรับช่วงฤดูแล้ง
การทำหญ้าหมักในถุงพลาสติก
การทำฟางปรุงแต่ง
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและการนำมาใช้เลี้ยงสัตว์
วัตถุดิบอาหารที่ให้พลังงาน
วัตถุดิบอาหารที่ให้โปรตีน
วัตถุดิบอาหารประเภทแร่ธาตุ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com