Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

การเลี้ยงกวาง

การป้องกันโรค

กรมปศุสัตว์ได้นำเข้าพันธุ์กวางจากต่างประเทศ จำนวนรวม 180 ตัว เข้ามาเลี้ยงขยายพันธุ์ โดยนำเข้าชุดแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2538 จำนวน 90 ตัว จากประเทศนิวคาลิโดเนียเป็นกวางพันธุ์รูซ่า (เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 84 ตัว) นำเข้าขุดที่สองเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2538 จำนวน 90 ตัว จากประเทศออสเตรเลียเป็นกวางพันธุ์รูซ่า 17 ตัว (เพศผู้ 2 เพศเมีย 15 ตัว) กวางแดง 12 ตัว (เพศผู้ 2 เพศเมีย 10 ตัว) กวางฟอลโล 43 ตัว (เพศผู้ 4 ตัว เพศเมีย 39 ตัว) และกวางลูกผสมรูซ่า-กวางป่า 18 ตัว (เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 16 ตัว) พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์และศึกษาวิจัยเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์ของกวางพันธุ์ต่างๆ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเลี้ยงขยายพันธุ์อยู่ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางจังหวัดราชบุรี หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานสัตว์เล็ก กองบำรุงพันธุ์สัตว์

การจัดการเลี้ยงกวาง
ความหนาแน่นในการเลี้ยงกวาง
การให้อาหารกวาง
พันธุ์กวาง
ผลผลิต ราคาจำหน่าย และการตลาด
การลงทุน
ข้อจำกัดบางประการ
โรคที่พบในกวาง
การป้องกันโรค

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com