Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร

สืบเนื่องจากภาวะราคาเนื้อสุกรที่จำหน่ายในปัจจุบัน นั้น เป็นไปตามวัฎจักรราคาสุกรบางช่วงราคาสูง บางช่วง ราคาต่ำ เมื่อเกิดภาวะราคาเนื้อสุกรราคาตกต่ำ เกษตรกร จึงต้องหาหนทางที่จะทำให้การเลี้ยงสุกรภายในฟาร์มให้ อยู่รอด เช่น การใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ทดแทน ได้แก่ มันเส้น แต่มีอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้คือ การ นำเอาเนื้อสุกรมาทำผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของการทำผลิตภัณฑ์

หากท่านต้องการทำผลิตภัณฑ์ต้องรู้อะไรบ้าง

  1. ต้องรู้หลักการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ ด้องมีความสดความปลอดภัย และ ราคาที่ไม่แพงมากนัก
  2. รู้จักวิธีการถนอมเนื้อสัตว์ชนิดนั้น ๆ
  3. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่อร่อยต้องรู้วิธีการและขั้นตอนการผลิต
  4. และที่สำคัญที่สุดก็คือ สูตรของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด
  5. ต้องรู้จักเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการทำผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิดรวมทั้งวิธีการใช้ที่ถูกต้อง
  6. สารเคมีที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์ต้องไม่เป็นอันตรายต่อ ชีวิตของผู้บริโภค ต้องมีความรู้ถึงขนาดและจำนวนการใช้สารเคมีที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติที่ดีของสารเคมีที่ใส่ในผลิตภัณฑ์

จัดทำ
สถานีวิจัยทับกวาง
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
โครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ
เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com