Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

อาหารจานเดียว

กรมส่งเสริมการเกษตร

อาหารจานเดียวในที่นี้หมายถึง อาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ของไทย โดยได้พยายามให้อาหารครบ 5 หมู่ในหนึ่งจาน ประโยชน์ของอาหารจานเดียว

  1. ให้สารอาหารครบตามความต้องการของร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ลักษณะการทำงานและสภาวะของร่างกาย
  2. ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารแต่ละมื้อ โดยรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การใช้อาหารทดแทนและการนำอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาดัดแปลง ประกอบเป็นอาหารบริโภค โดยให้พอเหมาะกับการบริโภคของแต่ละบุคคลในครอบครัว
  3. สร้างอุปนิสัยในการบริโภค เป็นการสร้างพื้นฐานการบริโภคที่ง่าย ประหยัดถูกหลักโภชนาการ โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในวัยก่อนเรียนซึ่งเป็นวัยที่เลือกกินอาหารตามชอบ ทำให้ได้อาหารไม่ครบตามความต้องการของร่างกายและเป็นสาเหตุให้เด็กในวัยนี้เป็นโรคขาดสารอาหารเป็นจำนวนมาก

การดำเนินงานส่งเสริมอาหารจานเดียว
ข้อแนะนำในการทำอาหารจานเดียว
ตารางเสนอแนะสัดส่วนอาหารจานเดียว
ข้าวผัดไข่ใส่ถั่วแดงหลวง
ข้าวผัดพระตำหนักสวนกุหลาบ
ข้าวผัดอนามัยสามสี
ข้าวผัดน้ำพริกเผาเสริมถั่ว
ข้าวผัดมังสวิรัต
ข้าวผัดรวมมิตรเกษตร
ผัดเส้นพระตำหนักสวนกุหลาบ
เส้นหมี่ผัดเต้าหู้ยี้
ผัดหมี่ชาวเหนือ
หมี่กะทิ
ข้าวราดหน้าไก่คะน้าถั่วแดง
ไข่กวนถั่วเขียวราดหน้าผักคะน้า
ข้าวราดหน้าหมูปั้นก้อนผสมถั่ว
เส้นราดหน้าพระตำหนักสวนกุหลาบ
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับผสมถั่ว
สุขาภิบาลอาหาร

บรรณานุกรม

คณะผู้จัดทำ
จารุณี เหลืองกำเนิด
ธนิต ชังถาวร
ช่อทิพย์ กุศลผลบุญ
กลุ่มงานเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com