Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

สุขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์

กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์

ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร

ควรเป็นภาชนะที่ทนการกัดกร่อนของเครื่องปรุงอาหาร ไม่มีสีฉูดฉาด เป็นวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ำ หรือเชื้อโรค ล้างทำความสะอาดง่าย สะดวกแก่การทำงานและการจัดเก็บ
เมื่อใดที่จะต้องล้างอุปกรณ์

1. ต้องล้างทุกครั้งหลังจากใช้แล้ว
2. ถ้าไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้สะอาดเพียงพอหรือไม่ เช่นพบคราบไขมัน ฝุ่น หรือสิ่งสกปรกต่างๆ จะต้องล้างทำความสะอาดก่อนนำมาใช้
3. ถ้าภาชนะอุปกรณ์นั้นถูกปนเปื้อน ขณะเตรียมปรุงหรือรับประทานอาหาร เช่นทำตกหล่นแมลงวันไต่ตอม ต้องนำไปล้างให้สะอาดเสียก่อน จึงเอามาใช้ใหม่ได้

วิธีการล้างอุปกรณ์

หลังการล้างอุปกรณ์ควรนำอุปกรณ์มาคว่ำบนแคร่หรือตะแกรงสูงอย่างน้อย 30 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้แห้ง เอง ไม่ควรเช็ดซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนแก่ภาชนะได้

การเก็บภาชนะอุปกรณ์

เก็บภาชนะอุปกรณ์ที่ผึ่งแห้งดีแล้วนั้น
บริเวณที่เก็บต้องสะอาดไม่เปียกชื้น ไม่มีสัตว์นำโรค มารบกวนและไม่เก็บใกล้สารเคมีที่เป็นอันตราย

ลักษณะการเก็บ

โรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารเนื้อสัตว์
วิธีการในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์
ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารเนื้อสัตว์
สุขนิสัยการบริโภค
การควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร
บทสรุป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com