Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอ
เพื่อเพิ่มมูลค่า

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 มกราคม 2541

การผลิตปาเปน

การผลิตปาเปนดิบ มีขั้นตอน ดังนี้

ในที่นี้จะแสดงวิธีที่ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ 3 วิธีคือ

  1. นำน้ำยางสดจากผลมะละกอมาเก็บค้างคืนในตู้เย็น 1 คืน เพื่อทิ้งให้น้ำยางจับตัวกันเป็นก้อน แล้วนำมากวนกับเอทิลแอลกอฮอล์ (95%) 3 มล./กรัม กรองอย่างเร็วด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ ล้างตะกอนซ้ำอีกครั้งด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ ตามด้วยอะซีโตน เพื่อไล่แอลกอฮอล์ออกจากตะกอนมากที่สุด นำตะกอนมาเกลี่ยบาง ๆ บนถาดแก้ว อบในตู้อบสุญญากาศอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสประมาณ 4-5 ชั่วโมงจนแห้ง บดให้ละเอียด เก็บในภาชนะบรรจุแก้วชาผนึกฝาให้แน่นเก็บไว้ในที่มืดและเย็น
  2. นำน้ำยางสดจากมะละกอซึ่งจับตัวกันเป็นก้อนแล้ว 6 ส่วน มาเติมเกลือ 2 ส่วน กวนส่วนผสมจนกลายเป็นของเหลวและเกลือละลายหมด ปล่อยทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง กรองตะกอนที่ได้แล้วนำไปเติมน้ำ 1 : 5 นน./ปริมาตร ผ่านเข้าเครื่องเหวี่ยงแยกเอาตะกอนออก ของเหลวที่ได้นำไปลดอุณหภูมิให้เท่ากับ 15 องศาเซลเซียส เติมแอลกอฮอล์ 4 เท่าของปริมาตสารละลาย ตะกอนจะตกออกมาแยกตะกอนด้วยเครื่องเหวี่ยง ก่อนนำไปทำให้แห้งในตู้อบแบบสุญญากาศ วิธีนี้จะได้ปาเปนบริสุทธิ์ร้อยละ 75 โดยน้ำหนักของปาเปนเริ่มต้น แต่ถ้าใช้น้ำยางแห้งจากผลมะละกอ จะได้ปาเปนบริสุทธิ์ร้อยละ 60
  3. นำน้ำยางสดจากผลมะละกอดิบ 2.5 ส่วนมาเติมแอมโมเนียมซัลเฟต 1 ส่วน กวนส่วนผสมจนเป็นของเหลว ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน กรองแยกตะกอนมาทำให้แห้งหมาด ๆ นำตะกอนนี้ละลายในน้ำประมาณ 1 : 10 นน./ปริมาตร และใช้เครื่องเหวี่ยงแยกเอาของเหลวเก็บไว้แล้วมาปรับให้ได้ pH 9 จะมีตะกอนเกิดขึ้นเล็กน้อย กรองแยกตะกอนทิ้งไว้ ของเหลวที่ได้นำมาเติมแอมโมเนียมซัลเฟต 3 : 5 นน./ปริมาตรของเหลว จะได้ตะกอนตกออกมา แยกตะกอนมาทำให้แห้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จะได้ปาเปนบริสุทธิ์ร้อยละ 80 โดยน้ำหนักของปาเปนที่ไม่บริสุทธิ์ แต่ถ้าใช้น้ำยางมะละกอแห้งจะได้ปาเปนที่บริสุทธิ์เพียงร้อยละ 70 ความรู้เบื้องต้นนี้ สามารถใช้เป็นแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากต้นมะละกอ นอกเหนือจากการใช้ ผล เนื้อ เป็นอาหาร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปาเปน
ประโยชน์ของปาเปน
การผลิตปาเปน
มะละกอสามรส
แยมมะละกอ
ตั้งฉ่ายมะละกอ
มะละกอแช่อิ่ม(1)
มะละกอเค็ม(ชิ้น)
มะละกอแช่อิ่ม(2)
มะละกอดองเค็ม-เปรี้ยว
มะละกอกวนแผ่น
มะละกอแก้ว
ซ๊อสมะละกอ
มะละกอใยแก้ว
ข้าวเกรียบมะละกอ
มะละกอรังนก
น้ำมะละกอ
มะละกอแห้งสามรส
ฟรุทสลัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com