Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอ
เพื่อเพิ่มมูลค่า

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 มกราคม 2541

แยมมะละกอ

สูตรที่1
เนื้อมะละกอสุก (บด) 400 กรัม (2 ถ.ต.) น้ำ 200 กรัม (1 ถ.ต.) น้ำตาลทรายขาว 800 กรัม หรือ 4 ถ.ต. ผงเพคติน 8.4 กรัม (2 ช.ช.) กรดมะนาว (กรดซิตริก) 8.4 กรัม (2 ช.ช.) หรือใช้น้ำมะนาว 100 ซีซี (1/2 ถ.ต.) เกลือ 2.1 กรัม (1/2 ช.ช)

สูตรที่2
เนื้อมะละกอสุก (บด) 400 กรัม หรือ 2 ถ.ต. เนื้อสับปะรด (หั่นชิ้นเล็ก) 200 กรัม (1 ถ.ต.) น้ำตาลทรายขาว 800 กรัม หรือ 4 ถ.ต. ผงเพคติน 8.4 กรัม หรือ 2 ช.ช. เกลือ 2.1 กรัม หรือ 1/2 ช.ช. กรดมะนาว (กรดซิตริก) 7.0 กรัม หรือ 1 1/2 ช.ช.

วิธีทำ
1. นำเนื้อผลไม้ใส่หม้อปลอดสนิมหรือกะทะทองเหลือตั้งไฟ
2. เติมน้ำตาลทรายขาวที่เหลือหลังจากแบ่งบางส่วน ไปผสมกับผงเพคติน คนจนน้ำตาลทรายละลายหมด
3. ค่อย ๆ โรยผงเพคตินที่ผสมกับน้ำตาลทรายลงไป คนให้เข้ากัน และกวนต่อไปเรื่อย ๆ จนข้น
4. เติมกรดมะนาว หรือน้ำมะนาวลงไป แล้วคนไปเรื่อย ๆ จนวัดความหวานได้ 65 องศาบริกซ์ หรือเมื่อยกไม้พายขึ้นตามแนวนอน แยมจะค่อย ๆ ไหลย้อยเป็นแผ่นคล้ายผ้าม่าน
5. บรรจุขณะร้อนลงไปในขวดที่สะอาดซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ปิดฝาทิ้งไว้ให้เย็นแยมจะแข็งตัว

หมายเหตุ
1. แยมที่เปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น จะช่วยให้เก็บได้นาน
2. ขวดที่ใช้บรรจุ ต้องนำมาล้างให้สะอาด ทั้งขวดและฝาแล้วนึ่งฆ่าเชื้อนานประมาณ 15 นาที ผึ่งให้แห้งโดยคว่ำขวด และฝาตะแกรงที่สะอาดแล้วปิดฝาให้สนิท พร้อมที่จะนำไปใช้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปาเปน
ประโยชน์ของปาเปน
การผลิตปาเปน
มะละกอสามรส
แยมมะละกอ
ตั้งฉ่ายมะละกอ
มะละกอแช่อิ่ม(1)
มะละกอเค็ม(ชิ้น)
มะละกอแช่อิ่ม(2)
มะละกอดองเค็ม-เปรี้ยว
มะละกอกวนแผ่น
มะละกอแก้ว
ซ๊อสมะละกอ
มะละกอใยแก้ว
ข้าวเกรียบมะละกอ
มะละกอรังนก
น้ำมะละกอ
มะละกอแห้งสามรส
ฟรุทสลัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com