Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอ
เพื่อเพิ่มมูลค่า

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 มกราคม 2541

มะละกอแช่อิ่ม(1)

ส่วนผสม
เนื้อมะละกอห่าม 1.3 กก. แคลเซียมคลอไรด์ 6.5% (แคลเซียมคลอไรด์ : น้ำ 25 กรัม กรดมะนาว 0.01% (ใช้มะนาวแทนได้) น้ำเชื่อม 30 บริกซ์ (น้ำตาล : น้ำ 1 กก. : 2.3 ลิตร)

วิธีทำ
1. หั่นมะละกอห่ามเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม แช่ในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์ เพื่อให้เนื้อมะละกอไม่นิ่ม และแช่นาน 3 ช.ม. ล้างน้ำและผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
2. เตรียมน้ำเชื่อมโดยใช้อัตราส่วนน้ำตาล 1 กก. น้ำ 2.3 ลิตร และเติมกรดมะนาว
3. นำมะละกอต้มในน้ำเชื่อมนี้จนน้ำเชื่อมข้นขึ้น (65 บริกซ์) และแช่ทิ้งไว้ 2 คืน
4. ล้างมะละกอแช่อิ่มนี้ในน้ำเชื่อม 20 %
5. อบหรือตากให้แห้ง จะได้มะละกอแช่อิ่มประมาณ 600 กรัม

หมายเหตุ
วิธีนี้จะได้มะละกอที่มีลักษณะเหี่ยวไม่ค่อยสวยงามนัก และอายุการเก็บจะสั้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปาเปน
ประโยชน์ของปาเปน
การผลิตปาเปน
มะละกอสามรส
แยมมะละกอ
ตั้งฉ่ายมะละกอ
มะละกอแช่อิ่ม(1)
มะละกอเค็ม(ชิ้น)
มะละกอแช่อิ่ม(2)
มะละกอดองเค็ม-เปรี้ยว
มะละกอกวนแผ่น
มะละกอแก้ว
ซ๊อสมะละกอ
มะละกอใยแก้ว
ข้าวเกรียบมะละกอ
มะละกอรังนก
น้ำมะละกอ
มะละกอแห้งสามรส
ฟรุทสลัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com