Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

การสาวไหมพุ่ง
ด้วยเครื่องสาวไหมแบบปรับปรุง

ลักษณะส่วนประกอบของพวงสาวไหมแบบปรับปรุงโดยใช้แรงคน

ขั้นตอนการสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมพุ่งแบบปรับปรุงโดยใช้แรงคน

 1. การเตรียมรังไหม ก่อนที่จะทำการสาวไหม ให้คัดเลือกรังไหมที่จะทำการสาวก่อนโดยแยกรังดีออกจากรังเสีย เพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีคุณลักษณะเส้นกลม ขนาดสม่ำเสมอ
 2. การต้มรังไหม ต้มน้ำให้เดือดหรือประมาณ 90 องศาเซลเซียส แล้วจึงนำรังไหมที่เตรียมไว้ใส่ลงในหม้อต้มสาว ประมาณ 80-100 รัง และรังษาระดับความร้อนของน้ำประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส
 3. การสาวไหม ทำการสาวไหมโดยการสาวแยกเปลือกรังชั้นนอกและชั้นใน

  การสาวไหมเปลือกนอกหรือการสาวไหมลืบ คือ วิธีการสาวไหมจากเปลือกรังชั้นนอก ซึ่งมีประมาณ 25-30% ของเปลือกรังทั้งหมด โดยทั่วไปจะนิยมสาวโดยใช้พวงสาวแบบพื้นบ้านหรืออาจจะสาวด้วยเครื่องสาวไหมพุ่งแบบปรับปรุงดังกล่าวก็ได้ ลักษณะเส้นไหมที่ได้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่และหยาบ บางครั้งก็เรียกเส้นไหมชนิดนี้ว่าไหม 3

  การสาวไหมเปลือกชั้นใน หรือการสาวไหมน้อย คือ วิธีการสาวไหมจากเปลือกรังชั้นใน ซึ่งเส้นไหมที่สาวได้จะมีขนาดเล็ก เรียบบางครั้งเรียกว่าไหม 1 สามารถสาวด้วยเครื่องสาวไหมพุ่งแบบปรับปรุงได้เป็นอย่างดี
 4. การทำไจไหม เมื่อทำการสาวไหมจนกระทั่งเส้นไหมเต็มระวิงสาวไหมหรือได้น้ำหนักเส้นไหมประมาณ 50-100 กรัม ก็ให้ปลดเส้นไหมออกจากระวิงสาวไหม แล้วให้ทำการกระตุก จะทำให้เส้นไหมมีรอยแถบ ส่งผลกระทบให้การย้อมสีทำได้ยากและอาจจะเกิดเป็นแถบ ๆ บนพื้นผ้าได้ นอกจากนี้เมื่อกระจุกไจไหมเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการแบ่งส่วนของไจไหมออกเป็นสี่ส่วน เพื่อให้สะดวกต่อการฟอกย้อมสี และไม่ทำให้เส้นไหมพันกันยุ่งในแต่ละไจไหมด้วย
 5. การตากเส้นไหม เส้นไหมที่จะนำไปตากให้แห้งจะต้องเป็นเส้นไหมที่ได้จากการสาวไหมและไจไหม พร้อมทั้งมีการแบ่งส่วนเรียบร้อยแล้วโดยจะทำการตากผึ่งลมในที่ร่ม ไม่ควรนำไปตากแดดเพราะจะทำให้เส้นไหมเสียคุณภาพได้

ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องสาวไหมพุ่งแบบปรับปรุงโดยใช้แรงคน

 1. นำพวงสาวไหมและหม้อต้มสาวไหมมาวางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะกับผู้ที่ทำการสาวไหม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. การดูแลรักษาหลังจากการสาวไหม ทุกครั้งที่สาวไหมเสร็จควรที่จะเช็ดเครื่องให้แห้งพร้อมทั้งมีการหยอดน้ำมันหล่อลื่นในบริเวณที่มีการสัมผัส คือแกนกลางหรือดุมรับระวิง จุดยึดของก้านส่ายไหมขึ้นระวิงกับตัวเครื่อง ตลอดจนแขนของระวิงสาวไหมคู่ที่ปรับลดได้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่อง
 3. ชุดรอกพวงสาวจะต้องดูแล เช็ดและหล่อลื่นให้มีการหมุนที่ดี มีประสิทธิภาพ ไม่ควรจะให้เกิดอาการหมุนที่ฝึด

ข้อดีของเครื่องสาวไหมพุ่งแบบปรับปรุงโดยใช้แรงคน

 1. ทำให้เกษตรกรสามารถสาวไหมได้รวดเร็วและมากขึ้น คือ เพิ่มจากเดิม 200 กรัม เป็นไม่ต่ำกว่า 600 กรัมต่อวันทำงาน
 2. เป็นเครื่องสาวไหมที่ประกอบด้วยอุปกรณ์เดี่ยวชิ้นเดียว การทำงานของเครื่องไม่ซับซ้อน เกษตรกรสามารถที่จะทำได้เองโดยการศึกษาดูจากเครื่องต้นแบบ
 3. น้ำหนักของเครื่องเบา สามารถที่จะยกเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกและชิ้นส่วนของเครื่องสาวก็มีลักษณะการยึดติดกันคงที่
 4. วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นตัวเครื่องหาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาค่อนข้างถูก

การสาวไหมในระดับเกษตรกร
เครื่องสาวไหมแบบปรับปรุงโดยใช้แรงคน
ลักษณะส่วนประกอบของพวงสาวไหมแบบปรับปรุงโดยใช้แรงคน
เครื่องสาวไหมพุ่งแบบมอเตอร์
การกรอไหมและทำเข็ด
การสาวไหมในระดับโรงงานอุตสาหกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com