Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

การแปรรูปผลผลิต

อาหารจากข้าวโพด

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้าวโพดเป็นธัญพืชที่สำคัญมากพืชหนึ่งของโลก ผลผลิตประมาณครึ่งหนึ่งใช้เป็นอาหารมนุษย์ นอกจากนั้นใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์และอื่น ๆ ข้าวโพดมีถิ่นกำเนิดแถบบริเวณประเทศตะวันตก และเป็นที่นิยมบริโภคกันแถบประเทศทวีปอเมริกากลาง และใต้ สำหรับประเทศไทย ข้าวโพดเป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคในรูปอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารมาช้านานแล้ว และยังมีการปลูกข้าวโพดเพื่อการเลี้ยงสัตว์กันมาก จนถึงปัจจุบันข้าวโพดนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอีกด้วย

การจำแนกชนิดข้าวโพด
ส่วนประกอบและคุณค่าทางอาหาร
การใช้ประโยชน์ของข้าวโพดในรูปของอาหาร
การใช้ประโยชน์อื่น ๆ
แกงเลียงข้าวโพดอ่อน
ข้าวโพดฝักอ่อนผัด
ข้าวโพดทอดมัน
ข้าวโพดผัดรวมมิตรเปรี้ยวหวาน
ข้าวโพดเปียกชนิดข้น
ต้มส้มข้าวโพดอ่อน
วิหคสวรรค์
ห่อหมกข้าวโพด
ขนมข้าวโพด
ข้าวโพดคลุกเสวย
ข้าวโพดเปียก
ข้าวโพดอบเนย
ข้าวโพดนึ่งอบเนย
ข้าวโพดคั่วหวาน
ข้าวโพดคั่วเค็ม
ข้าวโพดปิ้งทาเนย
ข้าวโพดน้ำกะทิ
ไอศกรีมข้าวโพดกะทิสดหอมกะทิ
กระทงทองข้าวโพด
ข้าวโพดหรุ่ม
ข้าวโพดฝักอ่อนชุบแป้งทอด
ข้าวโพดทอด
กาแฟข้าวโพด
ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุขวด
ข้าวโพดเมล็ดในน้ำเชื่อม
ข้าวเกรียบข้าวโพด
น้ำข้าวโพดเข้มข้น
น้ำพริกเผาข้าวโพด
ทองม้วนข้าวโพด

เอกสารอ้างอิง

คณะผู้จัดทำ
จันทรา แป้นตุ้ม พึงพิศ ดุลยพัชร์
จุฑาพร ศรีวิพัฒน์ ผุสฎี เธียรศรีพจมาน
ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ ทัศนีย์ ภักดีศุภผล
วรวิทย์ แสงสิงแก้ว สุมาลี สุนทรนฤรังษี

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com