Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกมะนาว

กรมส่งเสริมการเกษตร

การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

วิธีการเก็บรักษามะนาวให้ไว้ได้นาน ต้องคัดผลมะนาวเสียก่อน โดยเลือกเอาผลมะนาวที่แก่พอเหมาะ มีสีเขียวจัด ไม่มีสีเหลืองปน ไม่มีรอยช้ำหรือเน่า และควรมีขั้วผลติดอยู่ด้วย จากนั้นนำมาล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น คลอรอกช์ ผสมน้ำในอัตรา 1 ต่อ 15 ส่วน แช่ผลมะนาวไว้นานประมาณ 5 นาที แล้วนำผลมะนาวมาผึ่งลมบนตะแกรง เพื่อให้สะเด็ดน้ำ แล้วจึงทำการคัดขนาดและบรรจุเข่งหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ ตามที่ตลาดต้องการ

ที่ปรึกษา สมชาย สุคนธสิงห์ กองส่งเสริมพืชสวน ,มนตรี วงษ์รักษ์พานิช กองส่งเสริมพืชสวน
เรียบเรียง มนู โป้สมบูรณ์ กองส่งเสริมพืชสวน ,วรรณวาท แก้วคำแสน กองส่งเสริมพืชสวน ,ละออ เนียมช่วย กองส่งเสริมพืชสวน
จัดทำ อัญชลี พัตมีเทศ กองเกษตรสัมพันธ์

อ้างอิง

การเตรียมพื้นที่ปลูก
การปฏิบัติดูแลรักษา
แมลงศัตรูที่สำคัญ
การเก็บเกี่ยว
ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษามะนาว
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
วิธีการปลูก
โรคและแมลงที่สำคัญของมะนาว
การบังคับให้มะนาวออกดอกนอกฤดู
การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com