Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

การปลูกหม่อน

แมลงศัตรูที่สำคัญของหม่อน

1. แมลงประเภทปากดูด

ได้แก่ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย แมลงหวี่ขาว ไรแดง เพลี้ยจั๊กจั่น เป็นต้น แมลงเหล่านี้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อนและลำต้น ทำให้ต้นหม่อนชะงักการเจริญเติบโตถ้าระบาดมาก ๆ จะทำให้ใบหงิกงอและแห้งตาย

การป้องกันและกำจัด

  1. ตัดแต่งกิ่งหม่อนและนำกิ่งและใบหม่อนที่มีแมลงพวกนี้อยู่ไปเผาทำลาย
  2. ถ้าพบว่ามีแมลงศัตรูระบาดมาก ให้ใช้สารเคมีประเภทดูดซึมฉีดพ่น เช่น
    - โมโนโครโตฟอส ชื่อการค้า นูวาครอน ออโซดริน คาร์วิน อาโซเดรน อาโกติน อนูเรท
    - ไดเมทโธเอ็ท ชื่อการค้า ไดเม็ท โรเกอร์ ไดซัน-แอน ร๊อกไซออน อีโคโธเมท

ข้อควรระวัง : สารเคมีประเภทดูดซึม จะมีพิษตกค้างในใบหม่อนนานไม่น้อยกว่า 20 วัน ดังนั้น ควรจะเก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหมหลังจากฉีดพ่นแล้วประมาณ 30-35 วัน

2. แมลงประเภทปากกัด ที่สำคัญ

ได้แก่

การดูแลรักษาสวนหม่อน
การตัดแต่งกิ่งหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมวัยอ่อนและวัยแก่
แมลงศัตรูที่สำคัญของหม่อน
การเตรียมท่อนพันธุ์
การจัดการสวนหม่อน
การตัดแต่งกิ่งหม่อน

โรคที่สำคัญของหม่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com