Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มะพร้าวอ่อน

ศัตรูมะพร้าว

ด้วงแรด

จะกัดกินยอดมะพร้าวทำให้ใบมะพร้าว ขาดเป็นริ้ว ๆ รูปสามเหลี่ยมต่อมาทางมะพร้าวจะหักพับลงทำให้มะพร้าวโทรม หรือตายได้

การป้องกันกำจัด

ใช้สารพวกคาร์โบฟูรานโรยบริเวณโคนทางมะพร้าวประมาณ 3 ทาง นับจากยอดลงมาใช้สารพวกโมโนโครโตฟอสกับมะพร้าวที่มีลำต้นสูง ยากต่อการขึ้นไปทำความสะอาดหรือพ่นยา โดยใช้สารนี้ฉีดเข้าทางลำต้นประมาณ 15-20 ซีซี. เดือนละ 1 ครั้งควรใช้ดินน้ำมันอุดรูหลังจากฉีดเสร็จ วิธีนี้ต้องงดการเก็บผลเป็นเวลา 30 วัน หลังจากฉีดสารเข้าต้น

ด้วงงวงหรือด้วงไฟ

ตัวหนอนจะกัดกินส่วนอ่อนของมะพร้าว เช่น ยอดอ่อนหรือโคนมะพร้าว ทำให้ มะพร้าวแคระแกร็น ใบหดสั้น ใบอ่อน ร่วงหล่น คอมะพร้าวเน่า และตายในที่สุด

การป้องกันกำจัด

ใช้ดินน้ำมันอุดหรือทารอยแผลที่เกิดขึ้น และพรวนดิน ถมโคนมะพร้าวอย่าให้รากลอยใช้สารเคมีพวกคลอร์เดน ผสมกับทรายหรือขี้เลื่อยใส่ตามยอดมะพร้าวหรือรูที่พบ ด้วงทำลาย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
การปลูกมะพร้าว
การปฏิบัติดูแลรักษา
ศัตรูมะพร้าว
การเก็บเกี่ยวมะพร้าว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com