Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ฝรั่งไร้เมล็ด

ฝรั่งไร้เมล็ด หรือฝรั่งสาลี่ทองเป็นฝรั่งที่มีผิวสวยสีเหลืองทอง ผลใหญ่ รสชาติหวานกรอบ อมเปรี้ยวเล็กน้อย และให้ผลดก แต่ที่เป็นจุดสนใจมากคือ ไม่มีเมล็ด ดังนั้นจึงรับประทานได้ทั้งผล ในขณะที่ฝรั่งทั่วไป ซึ่งมีเมล็ดจะรับประทานเนื้อไปเพียงครึ่งเดียว

ฝรั่งไร้เมล็ด หรือฝรั่งสาลี่ทองเป็นฝรั่งที่มีผิวสวยสีเหลืองทอง ผลใหญ่ รสชาติหวานกรอบ อมเปรี้ยวเล็กน้อย
และให้ผลดก แต่ที่เป็นจุดสนใจมากคือ ไม่มีเมล็ด ดังนั้นจึงรับประทานได้ทั้งผล ในขณะที่ฝรั่งทั่วไป ซึ่งมีเมล็ดจะรับประทานเนื้อไปเพียงครึ่งเดียว หรือถ้านำไปปั่นให้ผู้สูงอายุก็ไม่ต้องแยกเมล็ดออก และการรับประทานฝรั่งที่มีเมล็ดจึงควรระวังเพราะเมล็ดฝรั่งแข็งบางครั้งอาจเป็นอันตรายต่อฟันได้ อายุการเก็บเกี่ยวฝรั่งไร้เมล็ดตั้งแต่ออกดอกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 5 เดือน

การเลือกที่จะทำสวนฝรั่ง ฝรั่งเป็นไม้ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี

เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ผลชนิดอื่น ๆ ดังนั้นฝรั่งจึงสามารถปลูกได้ในดินเกือบทุกสภาพ และทุกภาคของประเทศไทย ชาวสวนนิยมพูดเสมอว่าดินที่ดีเอาไว้ปลูก ส้ม เงาะ ทุเรียน ตรงไหนดินไม่ดีไว้ปลูกฝรั่ง ฝรั่งไร้เมล็ดก็ยังสามารถปลูกได้แม้ดินที่เป็นกรด (pH ต่ำกว่า 4.5) และดินที่เป็นด่างอ่อน ๆ ( pH ประมาณ 7.5 )การเตรียมพื้นที่ปลูก แปลงปลูกที่จะต้องมีการยกร่องคือพื้นที่ที่เป็นต่ำ ดินเหนียวระบายน้ำยาก ต้องยกเป็นสันร่องสูง เพื่อไม่ให้ดินแฉะจนเกินไป พื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลอง ส่วนกลางปลูกฝรั่งในที่ดอนนั้น การเตรียมพื้นที่ก็ไม่ยุ่งยากมากนัก คือ ถ้ามีวัชพืชมากก็ทำการไถพรวน ไถดะหนึ่งรอบเพื่อกำจัดหญ้า ถ้าปลูกพืชในแปลงมาก่อนและพืชเคยแสดงอาการขาดแคลเซี่ยมหรือ แมกนีเซียม ควรหว่านแคลเซี่ยมคาร์บอร์เนตหรือ หินปูนบด ปูนมาลร์ ปูนขาว ปูนโดโลไมท์ หรือพวกยิบซั่ม

การปลูกและการดูแลรักษา
การขยายพันธุ์ฝรั่ง
ข้อดีและข้อเสียของฝรั่งไร้เมล็ด
โรคและแมลงของฝรั่งไร้เมล็ด
แมลง
สรุปสูตรการให้ปุ๋ย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com