Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ฝรั่งไร้เมล็ด

ข้อดีและข้อเสียของฝรั่งไร้เมล็ด

ข้อดีเนื่องจากฝรั่งไร้เมล็ดทำให้สามารถรับประทานได้ทั้งผลและอีกอย่าง คือ เวลาส่งเข้าโรงงาน หรือไปแปรรูปจะไม่มีปัญหาเรื่องการคัดแยกเมล็ดออก ส่วนข้อเสียคือฝรั่งไร้เมล็ดจะมีรสอมเปรี้ยว รูปทรงยาวไม่สวย ไม่เป็นที่นิยมชลอการเก็บเกี่ยวได้ไม่นาน หรือเมื่อแก่เต็มที่จะมีรสชาติไม่ดี ดังนั้นข้อแนะนำในการเก็บควรเก็บเกี่ยวก่อนแก่เต็มที่เล็กน้อยเพื่อจะได้รสชาติที่ดีขึ้น

อนาคตฝรั่งบริโภคสดที่สำคัญได้แก่ ประเทศในเอเซีย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน ฮ่องกง และตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตามฝรั่งสดตลาดยังไม่ขยายใหญ่เพราะเหตุผลที่ว่า ตลาดจำกีดอยู่ในประเทศแถบเอเซียและลักษณะการบริโภคฝรั่งสดเป็นของว่างมากกว่าการบริโภคฝรั่งแปรรูป อนาคตการส่งอกฝรั่งยังมีปัญหาในเรื่องแมลงวันทองซึ่งต่างประเทศมีความเข้มงวดในเรื่องนี้มาก

การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากฝรั่งมีหลายรูปแบบ ที่สำคัญคือ

1.เนื้อฝรั่งเข้มข้นบรรจุกระป๋อง
2.น้ำฝรั่งแท้บรรจุกระป๋อง
3.น้ำฝรั่งใส

คุณสมบัติของฝรั่งที่เหมาะแก่การแปรรูป คือ ผลจะต้องมีขนาดใหญ่ เนื้อหนา และการที่ฝรั่งไม่ มีเมล็ดย่อมเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อการแปรรูปในอนาคตเป็นอย่างมาก

การปลูกและการดูแลรักษา
การขยายพันธุ์ฝรั่ง
ข้อดีและข้อเสียของฝรั่งไร้เมล็ด
โรคและแมลงของฝรั่งไร้เมล็ด
แมลง
สรุปสูตรการให้ปุ๋ย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com