Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ฝรั่งไร้เมล็ด

สรุปสูตรการให้ปุ๋ย

-เน้นปุ๋ยคอก (ปุ่ยอิทรีย์) เช่น ขี้ค้างคาว ขี้หมู ชี้ควาย
-ปุ๋ยเคมี
-สูตรเร่งการเจริญเติบโตใช้สูตร 16 - 16 - 16, 25 - 7-7, 32 - 26 - 26
-สูตรสะสมอาหารใช้สูตร 10 - 26 - 26
-สูตรเร่งความหวานใช้สูตร 3 - 13 - 21 , 15 - 15 - 28

สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูของฝรั่งไร้เมล็ด

-โรคแอนแทรกโนส คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์, แคปแตน
-โรคใบจุดสาเหร่าย แคปแตน,มาเน็บ,ซีเน็บ
-โรคสแค๊ป ไดเทน,ไดโพลาเทน
-แมลงวันทอง มาลาไทออน,โซนาร์ (ชื่อการค้า)
-เพลี้ยแป้ง รีบาวด์ (สารคลอไพรีสฟอส)
-แมลงกัดกินใบ เมทโทมิล (แลนเนท)
-หนอนเจาะลำต้น คลอไพรีฟอส
-ไรแดง ไรสนิม ไดโคฟอล

การปลูกและการดูแลรักษา
การขยายพันธุ์ฝรั่ง
ข้อดีและข้อเสียของฝรั่งไร้เมล็ด
โรคและแมลงของฝรั่งไร้เมล็ด
แมลง
สรุปสูตรการให้ปุ๋ย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com