Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกฝรั่ง

กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะฝรั่งที่เหมาะสมสำหรับส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ

  1. ผลสมบูรณ์ รูปร่างตรงตามพันธุ์ น้ำหนักประมาณ 200-300 กรัม เนื้อสีขาว รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อกรอบ
  2. มีความสุกแก่ตามความต้องการของตลาด เมื่อขนส่งถึงปลายทาง
  3. สะอาดปราศจากร่องรอยหรือตำหนิจากการเข้าทำลายของโรคและแมลง

การปฎิบัติหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับฝรั่งที่ต้องการส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ

  1. เก็บฝรั่งที่มีอายุพอเหมาะ
  2. ผลฝรั่งต้องล้างทำความสะอาด
  3. เช็ดผิวผลให้แห้งแล้วบรรจุในโฟมตาข่าย
  4. บรรจุในภาชนะกล่องกระดาษขนาด 40x30x10 เซนติเมตร นำหนักบรรจุ 5 กิโลกรัม

การปลูกฝรั่ง
การดูแลรักษา
การป้องกันกำจัดโรคและแมลง
การห่อผล
ลักษณะฝรั่งที่เหมาะสมสำหรับส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ
การขยายพันธุ์
การเตรียมดิน
วิธีปลูก
การบังคับให้ฝรั่งออกดอก
การเก็บเกี่ยว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com