Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

กล้วย นานาชนิด

กรมส่งเสริมการเกษตร

กล้วยหิน

ชื่อสามัญ Saba
ชื่อพ้อง -
ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) "Kluai Hin "
แหล่งที่พบ ภาคใต้

ลักษณะทั่วไป
ต้น ลำต้นสูง 3 - 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร กาบด้านนอกเขียวมีนวล
ใบ ก้านใบค่อนข้างสั้น ร่องใบเปิด
ดอก ปลีรูปร่างค่อนข้างป้อมสั้นรูปร่างคล้ายดอกบัวตูม ด้านนอกสีแดงอมม่วง ด้านในสีแดง เมื่อกาบเปิดจะไม่ม้วนงอ
ผล เครือหนึ่งมี 7 - 10 หวี หวีหนึ่งมี 10 - 15 ผล ผลเป็นรูปห้าเหลี่ยมเปลือกหนา ผลเรียงกันแน่นเป็นระเบียบ ช่องว่างระหว่างหวีน้อย ปลายจุกป้าน เมื่อสุกสีเหลืองเนื้อสีขาวอมเหลือง
การใช้ประโยชน์ ผลใช้รับประทานสด หรือนำไปต้ม ปิ้ง

กล้วยกุ้งเขียว
กล้วยหอมเขียว
กล้วยไข่โบราณ
กล้วยน้ำฝาด
กล้วยทองร่วง
กล้วยหอมจันทน์
กล้วยน้ำว้าเขียว
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยเทพรส
กล้วยรุ่งอรุณ
กล้วยสามเดือน
กล้วยป่ามาเลเซีย
กล้วยไข่พระตะบอง
กล้วยหอมเขียวค่อม
กล้วยงาช้าง
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยน้ำไท
กล้วยตีบ
กล้วยน้ำว้าค่อน
กล้วยส้ม
กล้วยนวล
กล้วยเล็บช้างกุด
กล้วยหลวง
กล้วยหวานทับแม้ว
กล้วยครั่ง
กล้วยหอมทอง
กล้วยนมสวรรค์
กล้วยนิ้วมือนาง
กล้วยน้ำนม
กล้วยนมหมี
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยหักมุก
กล้วยบัวสีชมพู
กล้วยหก
กล้วยขี้แมวหาดใหญ่
กล้วยนาก
กล้วยกล้าย
กล้วยนมสาว
กล้วยไข่
กล้วยเล็บมือนาง
กล้วยนางพญา
กล้วยน้ำว้านวล
กล้วยหิน
กล้วยบัวสีส้ม
กล้วยมัน
กล้วยป่าใบกระ
กล้วยหอมแกรนด์เนน
กล้วยขม
กล้วยน้ำกาบดำ
กล้วยไข่ทองเงย
กล้วยสา
กล้วยน้ำว้า
กล้วยน้ำว้าลูกไส้ดำ
กล้วยตานี
กล้วยผา
กล้วยไร่
กล้วยป่าใบไม่กระ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com