Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ลองกอง

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง

หลักสำคัญ คือ ต้องเก็บเกี่ยวในวัยที่ถูกต้อง เพราะลองกองเป็นไม้ผลที่ไม่สามารถนำไปบ่มให้สุกได้เหมือนกับมะม่วง กล้วยหรือทุเรียน การเก็บเกี่ยวที่เร็วเกินไปลองลองจะยังมีรสเปรี้ยว การเก็บเกี่ยวที่ช้าเกินไปผลจะหลุดร่วง ซึ่งลองกองในต้นเดียวกันจะสุดไม่พร้อมกัน เกษตรกรจึงควรเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะช่อที่สุกพอเหมาะเท่านั้น โดยพิจารณาได้จาก

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว

  1. ตะกร้าสำหรับเก็บผลลองกองบนต้น
  2. เชือกไนล่อนสำหรับผูกตะกร้าหย่อนลงมาบนพื้น และขอเกี่ยวตะกร้ากับกิ่งลองกองซึ่งทำด้วย ลวดขนาด 2 หุน
  3. กรรไกรปากแหลม สำหรับใช้ตัดลองกอง ไม่ควรใช้มีด เพราะอาจจะเกิดบาดแผลกับผลที่อยู่บริเวณโคนช่อตะกร้า และวิธีการเก็บเกี่ยว
  4. บันได สำหรับเก็บเกี่ยวผลที่อยู่ปลายกิ่ง (แต่ถ้าตัดแต่งช่อดอกและช่อผลตามคำแนะนำก็จะเก็บเกี่ยวได้สะดวก)
  5. ตะกร้าพลาสติก ขนาด 20-25 กก. ในการขนส่งลองกองจากสวนสู่ตลาด ซึ่งจะรักษาคุณภาพของผลผลิตได้ดีกว่าเข่งหรือลังไม้

วิธีการเก็บเกี่ยว

  1. สอดกรรไกรไปในช่องระหว่างโคนช่อกับกิ่ง แล้วตัดช่อผลทีละช่อ ถ้าผลลองกองอัดแน่นกับกิ่งควรปลิดผลบริเวณโคนช่อออกเพื่อให้เกิดช่องว่างสำหรับสอดกรรไกร
  2. นำช่อผลที่เก็บเกี่ยวแล้ววางในที่ร่ม ทำการตัดแต่งช่อผลโดยปลิดเอาผลเน่า ผลที่สัตว์หรือแมลงทำลายออกจากช่อผล โดยระมัดระวังอย่างให้ช่อผลหรือผลได้รับการกระทบกระเทือน เพราะจะทำให้ผลร่วง ผลช้ำ และเน่าเสียง่าย
  3. คัดแยกช่อผลที่มีขนาดและคุณภาพต่างกัน บรรจุในตะกร้าพลาสติก

ผลลองกองมีอายุเก็บรักษาสั้นมาก เพราะผลจะหลุดร่วงออกจากช่อ และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลภายในเวลา 6-8 วัน แต่ถ้าเก็บรักษาโดยใช้แผ่นฟิล์มยึด และเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 17 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นานถึง 20-30 วัน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การปลูก
การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก
การกำจัดวัชพืช
การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก
การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง
การใส่ปุ๋ยบำรุงผล
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง
โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com