Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ลองกอง

การกำจัดวัชพืช

ควรควบคุมวัชพืชโดยวิธีขุด ถาก ถอน หรือตัด พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เพราะต้นพืชยังเล็กอยู่ละอองสารเคมีจะไปทำให้เกิดความเสียได้ รวมทั้งการกำจัดวัชพืชจนหน้าไม่มีพืชปกคลุมอยู่เลยจะทำให้ดินศูญเสียความชื้น ซึ่งการปลูกพืชแซมหรือปลูกพืชคลุมดินจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

การป้องกันกำจัดโรคแมลง

ควรตรวจสอบและทำการป้องกันกำจัดอย่างเหมาะสม ซึ่งศัตรูที่สำคัญที่สุด คือ หนอนชอนใต้ผิวเปลือก อาจพบเชื้อราและแมลงทำลายใบ กิ่ง และลำต้น ทำให้ต้นลองกองขาดความสมบูรณ์ได้

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การปลูก
การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก
การกำจัดวัชพืช
การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก
การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง
การใส่ปุ๋ยบำรุงผล
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง
โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com