Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ลองกอง

การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก

หลังจากที่ลองกองแตกใบอ่อนได้สองชุด และเมื่อใบชุดที่สองแก่สมบูรณ์ทั้งต้นจะหมดฤดูฝนพอดี ก็สามารถกระตุ้นการออกดอกได้ ดังนี้

การจัดการน้ำ

เมื่อต้นลองกองมีใบแก่ที่สมบูรณ์และผ่านช่วงแล้งประมาณ 40-50 วัน ต้นลองกองจะแสดงอาการขาดน้ำพร้อมที่จะออกดอก คือ ใบสลด หรือใบตกในเวลาเช้า และตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนในเวลาต่อมา ก็ให้ทำการกระตุ้นการออกดอกของลองกอง โดยให้น้ำในปริมาณมากทันที ปริมาณน้ำที่ให้ 30-35 มิลลิเมตรหรือประมาณ 850-1,000 ลิตรต่อต้น เพียง 1 ครั้ง แล้วหยุด เพื่อรอดูอาการของต้นลองกองภายใน 7-10 วัน จะพบว่าตาดอกเริ่มยืดตัวเป็นช่อดอกสั้น ๆ ตามลำต้นและกิ่ง จากนั้นจึงเริ่มให้น้ำตามปกติเพื่อเร่งการพัฒนาของช่อดอก โดยให้น้ำปริมาณ 3.0-4.0 มิลลิเมตร หรือประมาณ 85-110 ลิตรต่อต้นต่อวัน
ในขั้นตอนการจัดการน้ำเพื่อกระตุ้นการออกดอก เกษตรกรอาจพบกับปัญหา 2 กรณี คือ

การป้องกันกำจัดโรคแมลง

ช่วงนี้อาจพบหนอนชอนใบและเพลี้ยไฟ ให้หมั่นตรวจสอบและถ้าพบให้ทำการป้องกันกำจัดตามคำแนะนำ

การปฏิบัติอื่น ๆ

เพื่อช่วยเร่งพัฒนาการของช่อดอกและส่งเสริมการติดผล รวมทั้งช่วยยึดช่อดอกให้ยาวขึ้น จึงควรฉีดพ่นอาหารเสริมทางใบ สูตรทางด่วน จำนวน 1-2 ครั้ง ในช่วง 4 สัปดาห์แรกของการดอกดอก และเมื่อตุ่มตาดอกเริ่มยึดตัวเป็นช่อดอกขนาดสั้น ควรฉีดพ่นที่ช่อดอกด้วย จิบเบอเรลลิน (จีเอ 3) อัตรา 100 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร จะช่วยให้ช่อดอกยืดยาวขึ้น
อาหารเสริมสูตรทางด่วน เป็นอาหารเสริมที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตที่พืชน้ำไปใช้ได้ทันทีเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งจะประกอบไปด้วย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การปลูก
การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก
การกำจัดวัชพืช
การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก
การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง
การใส่ปุ๋ยบำรุงผล
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง
โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com