Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

การปลูกลองกอง

โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

หนอนชอนใต้ผิวเปลือก เป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดของลองกอง เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อที่จะอาศัยและกัดกินอยู่ใต้ผิวเปลือก ทำให้กิ่งหรือลำต้นที่มีหนอนทำลายเป็นสะเก็ดและมีขุยคล้ายเศษไม้ผุ ๆ รอบกิ่งหรือลำต้น เปลือกไม้มีรอยแตก หรือเผยอจากเนื้อไม้ กิ่งและลำต้นอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม ซึ่งการกัดกินอยู่ใต้ผิวเปลือกในช่วงที่ตาดอกกำลังพัฒนาจะเป็นการทำลายฐานตาดอก ทำให้ตาดอกเหี่ยวแห้งและร่วงหล่นไป ซึ่งถ้าไม่ทำการป้องกันกำจัดให้เหมาะสม นอกจากไม้ได้ผลผลิตในปีนั้นแล้ว เมื่อหนอนระบาดทำลายมาก ๆ ลองกองจะทรุดโทรมจนไม่สามารถให้ผลผลิตในปีต่อ ๆ มา ซึ่งตัวหนอนที่พบมี 3 ชนิด มีขนาดแตกต่างกัน จึงเรียกว่า หนอนขนาดเล็ก หนอนขนาดกลาง และหนอนขนาดใหญ่ โดยที่หนอนขนาดใหญ่นอกจากจะอาศัยและกัดกินลองกองแล้ว ยังทำลายเงาและลิ้นจี่ด้วย
การป้องกันกำจัด แนะนำให้ใช้วิธีผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วย

โรคราสีชมพู

ระบาดมากในช่วงฤดูฝนและในต้นที่มีทรงพุ่มแน่นทึบ ลักษณะอาการจะเห็นเส้นใบของเชื้อราเป็นสีขาวปกคลุมบาง ๆ บริเวณโคนกิ่ง และลุกลามจนรอบกิ่ง เส้นใยของเชื้อราจะหนาแน่นขึ้นกลายเป็นสีชมพู ใบที่อยู่บนกิ่งนั้นจะเริ่มเหลือง ร่วงและกิ่งแห้งตายในเวลาต่อมา ถ้าเฉือนเปลือกบริเวณที่มีเชื้อราปกคลุม จะเห็นเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาล ป้องกันกำจัดโดยการตัดแต่งกิ่งแต่พอเหมาะ อย่าให้ทรงพุ่มแน่นทึบหรือโปร่งเกินไป โดยควรเลือกตัดเฉพาะกิ่งแห้ง หรือกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกเท่าที่จำเป็น ตัดกิ่งที่เป็นโรคเผาทำลาย ทารอยแผลที่ตัดออกด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ สำหรับกิ่งที่เชื้อราเข้าทำลายใหม่ ๆ ควรถากเปลือกส่วนที่เป็นโรคออก แล้วทาด้วยคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ และควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราในช่วงที่มีการระบาดเพื่อลดปริมาณเชื้อราที่มีอยู่ในสวน

โรคราสีขาว

ลักษณะอาการจะพบเส้นใยของเชื้อราสีขาวหยาบ ปกคลุมบริเวณปลายกิ่งและลุกลามขึ้นปกคลุมใบ มักจะพบการทำลายของเชื้อราชนิดนี้คู่กับหนอนชอบใต้ผิวเปลือก ป้องกันกำจัดโดยตัดกิ่งที่เป็นโรคเผาทำลายและพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา

โรคราดำ

จะพบครบราดำเคลือบผิวผล ทำให้ผลเสียคุณภาพ เนื่องจากมีแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย มาดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วถ่ายมูลไว้เป็นอาหารของราดำ รวมทั้งน้ำหวานที่ผลลองกองปล่อยออกมาจากต่อมน้ำหวานที่ผิวเปลือก ก็เป็นอาหารของราดำเช่นกัน จึงควรป้องกันกำจัดแมลงโดยใช้สารเคมี ชนิดเมธิดาไธออน หรือมาลาไธออน 7-10 วันครั้ง ควบคู่กับการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อรา

โรคผลเน่า

การเน่าของผลลองกองในช่วงที่ใกล้สุก นอกจากจะเกิดจากการทำลายของผีเสื้อมวนหวานและแมลงวันทองแล้ว ยังพบการทำลายที่เกิดขึ้นจากเชื้อรา โดยผิวเปลือกของผลที่ถูกทำลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนและค่อย ๆ เข้มขึ้น ผลเริ่มนิ่มและยุบตัวป้องกันกำจัดโดยการเขี่ยหรือปลิดผลที่ถูกทำลาย นำไปเผาหรือฝัง รวมทั้งทำการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราชนิด เบนโนมิล หรือ ไธอะเบนดาโซล

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
พันธุ์
การขยายพันธุ์
การปลูก
การปฏิบัติดูแลต้นลองกองหลังปลูก
การปฏิบัติดูแลลองกองในช่วงที่ให้ผลผลิตแล้ว
การเตรียมต้นลองกองให้พร้อมที่จะออกดอก
การกระตุ้นการออกดอกและเร่งการพัฒนาของช่อดอก

การจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของลองกอง
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาช่อผลลองกอง
วิธีการเก็บเกี่ยว
โรคแมลงและการป้องกันกำจัด

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com