Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ไม้ผลในรั้วบ้าน

ข้อจำกัดของการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน

การปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือตามเมืองใหญ่ ๆ มักมีข้อจำกัดอยู่หลายประการด้วยกัน ซึ่งพอจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ดังนี้

1. ข้อจำกัดในเรื่องคุณสมบัติของดิน

เนื่องจากดินภายในบริเวณบ้านมักไม่ใช่ดินเดิม แต่เป็นดินที่นำมาถมให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม ดินที่นำมาถมนั้นอาจจะได้มาโดยการขุดจากบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงหรือจากในบริเวณบ้านนั้นเอง ซึ่งมักจะเป็นดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เพราะเป็นดินชั้นล่าง นอกจากนี้อาจเป็นดินถมที่นำมาจากแหล่งอื่น ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นดินเหนียวมีความเป็นกรดสูงและระบายน้ำไม่ดี แต่ในบางครั้งก็อาจเป็นดินเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ในบางกรณีจะมีการถมด้วยทรายในชั้นบนสุดเพื่อปรับพื้นที่ด้วย และจากการที่ดินที่นำมาถมเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดังนั้นในการปลูกไม้ผลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมดินในหลุมปลูกเป็นอย่างดีและควรใส่อินทรีย์วัตถุจำพวก ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก และเศษใบไม้แห้ง รวมทั้งปุ๋ยเคมีให้แก่ต้นไม้ผลที่ปลูกด้วย การทำเช่นนี้จะช่วยให้ต้นไม้ผลเจริญเติบโตได้ดี ออกดอกและติดผลดกอย่างสม่ำเสมอ และมีอายุยืนนาน

2. ข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ปลูก

โดยทั่วไปบริเวณบ้านพักอาศัยจะมีพื้นที่ไม่นานนัก สาเหตุเนื่องมาจากที่ดินซึ่งมีราคาแพง ปกติในการปลูกบ้านแต่ละหลังจะใช้เนื้อที่ประมาณ 40-80 ตารางวา ในจำนวนนี้พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งหรือกว่าครึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้ปลูกตัวบ้านพื้นที่ที่เหลือประมาณ 20-40 ตารางวาจะเป็นส่วนที่ใช้ปลูกไม้ยืนต้นได้ บางครั้งหากมีการทำโรงรถหรือลานจอดรถ พื้นที่ที่ใช้ปลูกต้นไม้ก็จะลดลงไปอีก ดังนั้นเจ้าของบ้านจึงควรกะประมาณจำนวนต้นไม้ที่จะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยคำนวณได้จากพื้นที่ทรงพุ่ม แต่อย่างน้อยที่สุดก็ควรที่จะมีพื้นที่ปลูกอย่างน้อยต้นละ 20 ตารางเมตร ควรปลูกต้นไม้จำนวนน้อยและให้แต่ละต้นแผ่ทรงพุ่มได้อย่างเต็มที่ ดีกว่าการปลูกต้นไม้หลาย ๆ ต้นแต่ทรงพุ่มมาเบียดกันทำให้ต้องเสียเวลาในการตัดแต่ง และยังได้รูปทรงต้นไม้ที่ผิดไปจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดร่มเงาที่ทึบเกินไป ลำต้นยืดยาวและไม่ให้ดอกผล

3. ข้อจำกัดในเรื่องการบังร่มเงา

จุดประสงค์ในการปลูกไม้ผลข้อหนึ่งก็คือ ต้องการให้มีร่มเงาภายในบ้านและป้องกันแสงแดดที่จะส่องเข้ามายังตัวบ้านในช่วงบ่าย ดังนั้นตำแหน่งที่น่าจะเลือกปลูกคือทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน เพื่อบังแดดในช่วงบ่ายซึ่งช่วยให้ตัวบ้านไม่ร้อนเกินไป ในกรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศก็ยังจะช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศอีกด้วย ในกรณีที่ปลูกไม้ผลไว้ในสนามหญ้า ร่มเงาของไม้ผลอาจทำให้สนามหญ้าเสียความสวยงาม เนื่องจากหญ้าแห้งตายเพราะได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ จึงควรเลือกชนิดของหญ้าที่ทนร่มเงา เช่น หญ้ามาเลเซีย นำมาปลูกไว้บริเวณภายใต้ร่มเงาไม้ผล สำหรับกรณีที่ปลูกไม้ผลหลายต้นและเกิดการบังร่มเงากันเอง ควรตัดต้นที่อยู่ตรงกลางออกเสียบ้าง เพื่อให้ต้นที่เหลืออยู่ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอ

4. ข้อจำกัดในเรื่องน้ำท่วม

บริเวณพื้นที่ลุ่มมักพบปัญหาในเรื่องน้ำท่วม น้ำขัง หรือน้ำไหลบ่า ทำให้ไม้ผลที่ปลูกในบริเวณบ้านชะงักการเจริญเติบโต ใบร่วง และหาน้ำท่วมขังนานต้นไม้ผลอาจตายได้ แนวทางแก้ไขควรถมดินให้สูงพ้นระดับน้ำ หากไม่สามารถทำได้ก็ควรที่จะยกเป็นโคกตรงบริเวณที่จะปลูกไม้ผลไว้ก่อนแล้วจึงค่อยถมดินในบริเวณอื่นภายหลัง ในกรณีที่มีน้ำขังก็ควรที่จะทำทางระบายน้ำออกจากบริเวณบ้าน ซึ่งการที่มีน้ำท่วมขังนอกจากจะเป็นผลเสียกับไม้ผลที่ปลูกแล้ว ยังเกิดผลเสียกับสนามหญ้าและไม้ประดับในบริเวณบ้านด้วย

5. ข้อจำกัดอื่น ๆ

ข้อจำกัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน มีหลายประการ เช่น

ความร่มเย็นและธรรมชาติในรั้วบ้าน
ข้อจำกัดของการปลูกไม้ผลภายในบริเวณบ้าน
การเลือกซื้อต้นพันธุ์ไม้ผล
การปลูกและดูแลรักษาในระยะแรก
การดูแลรักษาต้นไม้ผลที่ให้ผลแล้ว
การเลือกชนิดของไม้ผลเพื่อปลูกในรั้วบ้าน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com