Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มาปลูกต้นไม้กันเถอะ

วิธีทำปุ๋ยหมัก

ลักษณะชนิด, ประเภท และคุณสมบัติของดินมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีอายุ 1- 3 ปี ถ้าสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม หลังจากปลูกต้นไม้จะพบว่าต้นไม้มีการเจริญเติบโตไม่ดีขึ้น โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปัจจุบันนี้มีปุ๋ยอินทรีย์หลายสูตร แต่กรณีที่พื้นที่ต้องการพัฒนาดินมีเนื้อที่จำนวนมาก ปริมาณปุ๋ยก็ใช้จำนวนมากเช่นกัน ดังนั้น จะแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมักดังต่อไปนี้

วัสดุที่ใช้ทำปุ๋ยหมัก

หมายเหตุ ถ้าวัสดุมีปริมาณมากทำซ้ำอีกครั้งก็จะดี

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก

  1. รดน้ำให้เปียกชุ่มวัสดุ ข้อ "ก" แล้วทิ้งไว้ 1 คืน
  2. กองวัสดุเป็นชั้น และรดน้ำพร้อมกดดินให้แน่นพอสมควร
  3. หลังจากกองวัสดุ 20 - 30 วันและจะมีเชื้อราสีขาวเกิดขึ้นในชั้นวัสดุข้อ "ข" และข้อ "ค" จากนั้นกลับกองปุ๋ย และรดน้ำถ้ากองปุ๋ยแห้งจนเกินไปทำอย่างนี้ทุก ๆ 1 เดือน ทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือน จะได้ปุ๋ยหมักที่สุกหรือย่อยสลายตัวดีอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสังเกตได้จากสีของวัสดุที่ใช้ทำปุ๋ยหมักเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ และมีลักษณะเปื่อยยุ่ย และมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดิน

วิธีการบำรุงรักษาสวนป่า
วิธีทำปุ๋ยหมัก
การสร้างเรือนเพาะชำ
ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com