Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมหนอนกินใต้ผิวเปลือกลำต้นลองกอง

ศูนย์บริหารศัตรูพืชโดยชีวสงขลา สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้


ไส้เดือนฝอยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ตัวอ่อนมี 4 วัย ขนาด 0.2-0.5 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยยาว 1-2 มิลลิเมตร เจริญเติบโตและขยายพันธุ์อยู่ภายในตัวแมลง

เมื่ออาหารในตัวแมลงหมด ไส้เดือนฝอยวัย 3 จะออกจากแมลงมาสู่ธรรมชาติ เพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ต่อไป

ไส้เดือนฝอยวัย 3 จะเข้าสู่ตัวแมลง ปล่อยเชื้อแบคทีเรียออกมาตามช่องเปิดตามธรรมชาติเข้าไปอยู่ในช่องว่างของตัวแมลง ปล่อยเชื้อแบคทีเรียออกมา แมลงอาศัยจะตายและไส้เดือนฝอยจะเจริญเป็นตัวเต็มวัยวางไข่และฝักเป็นตัวอ่อน

ไส้เดือนฝอยรุ่นที่ 2 จะเจริญวัยเป็นตัวเต็มวัยและขยายพันธุ์ได้ไส้เดือนฝอยวัย 3 อีก

อัตราการใช้

ลองกองต้นเล็ก ใช้ไส้เดือนฝอยที่ผสมน้ำแล้ว 3-5 ลิตร/ต้น ซึ่งจะมีไส้เดือนฝอยประมาณ 6-10 ล้านตัว

ลองกองต้นใหญ่ ใช้ไส้เดือนฝอยที่ผสมน้ำแล้ว 5-7 ลิตร/ต้น ซึ่งจะมีไส้เดือนฝอยประมาณ 10-14 ล้านตัว

ฉีดพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน จะสามารถลดปริมาณหนอนได้ 80%

วิธีการใช้

  1. ตัดถุงพลาสติกออก
  2. เทฟองน้ำในถุงใส่ในน้ำตามอัตราที่ใช้
  3. ขยำฟองน้ำ (ควรแบ่งขยำเป็น 3 ครั้ง) ให้ไส้เดือนฝอยออกจากฟองน้ำมาอยู่ในน้ำให้หมดแล้วเอาฟองน้ำออก
  4. เทน้ำที่มีไส้เดือนฝอยใส่ในเครื่องฉีดพ่นที่สะอาด
  5. ฉีดพ่นตามกิ่งและลำต้นที่มีหนอนเข้าทำลาย โดยปรับหัวฉีดอย่าให้กระจายมากและควรเขย่าถังขณะฉีด เพื่อมิให้ตกตะกอน

ข้อควรระวัง

ข้อดีของการใช้ไส้เดือนฝอย

หนอนกินไต้ผิวเปลือกลำต้นลองกอง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com