Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ศัตรูพืช

การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้

ปัจจุบัน ผลไม้เป็นสินค้าส่งออกที่ทำเงินให้กับประเทศปีละนับพันล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่ปัญหาและอุปสรรคสำคัญ ในการเพิ่มผลผลิตผลไม้ และการขายตลาดต่างประเทศขณะนี้คือ "แมลงวันผลไม้" จนถึงกับบางประเทศไม่ยอมรับ ผลไม้ไทยเนื่องจากเป็นแหล่งที่มีแมลงวันผลไม้ระบาดมาก

แมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง ทำลายผลไม้โดยการวางไข่ในผลไม้นั้น ๆ เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอน จะชอนไชกัดกินเข้าไปในผลไม้ทำให้เน่าและร่วงหรือผิดรูปร่างไป จากเดิมเป็น ที่รังเกียจของผู้บริโภค การระบาดของแมลงวัน ผลไม้หากไม่ป้องกันกำจัด จะทำให้ผลไม้เสียหายอย่างหนัก

การใช้สารล่อดักทำลายแมลงวันผลไม้เพศผู้
การใช้เหยื่อพิษ
การทำหมันแมลง
การเขตกรรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com