Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ข้าวและธัญพืช

ข้าวขาวดอกมะลิ 105

กรมส่งเสริมการเกษตร

โรคที่สำคัญ

โรคไหม้และโรคคอรวงเน่า
เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา
การป้องกันกำจัด

  1. ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูงเกินไป
  2. ใช้สารเคมีฉีดพ่น ได้แก่ เบนเลท ฮิโนซาน ฉีดพ่น 2 ครั้ง โดยทิ้งระยะ ห่างกัน 7 วัน ในช่วงที่มีการ ระบาดของโรค

โรคใบหงิก
เชื้อสาเหตุ : เชื้อไวรัส โดยมีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นแมลงพาหะ
การป้องกันกำจัด : ใช้สารเคมีประเภทดูดซึม ได้แก่ คาร์โบฟูราน หว่านในแปลงกล้าใน อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่เพียงครั้งเดียวก่อนหว่านกล้าหรือหลังจากข้าวงอกแล้ว ประมาณ 3-4 วัน

โรคของใบแห้ง
เชื้อสาเหตุ : เชื้อแบคทีเรีย
การป้องกันกำจัด :

  1. ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป
  2. ใช้สารเคมีจำพวกฟีนาซีน (Phenazine 5-oxide) โดยใช้ตามคำแนะนำในฉลาก

โรคใบจุดสีน้ำตาล
เชื้อสาเหตุ : เชื้อรา
การป้องกันกำจัด : ใช้สารเคมี ได้แก่ ซีริแซน (Ceresan) หรือ ไดเทนเอ็ม 45 คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนนำไปปลูก

ลักษณะทั่วไป
การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อให้ผลผลิตสูง
โรคที่สำคัญ
แมลงที่สำคัญ
สัตว์ศัตรูที่สำคัญ
การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อใช้ทำพันธุ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com