Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ข้าวและธัญพืช

ข้าวขาวดอกมะลิ 105

กรมส่งเสริมการเกษตร

แมลงที่สำคัญ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
การป้องกันกำจัด :

  1. ใช้หลอดไฟหรือชนิดเรืองแสง (นีออน)ล่อและเก็บตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมาทำลาย
  2. ใช้สารเคมีประเภทดูดซึม จำพวกคาร์โบฟูราน เช่น ฟูราดาน 3 วีดูราแทร์ โดยใช้ตามคำแนะนำในฉลาก

หนอนกอ
การป้องกันกำจัด :

  1. เผาตอซังข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว
  2. ใช้หลอดไฟชนิดเรืองแสงล่อและเก็บตัวผีเสื้อหนอนกอมาทำลาย
  3. ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ บีเอช ชี หรือ ฟูราดาน โดยใช้ตามคำแนะนำในฉลาก

หนอนม้วนใบ
การป้องกันกำจัด :

  1. ทำความสะอาดแปลงนา ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนอนม้วนใบ
  2. ใช้หลอดไฟชนิดเรืองแสงล่อและเก็บตัวผีเสื้อหนอนม้วนใบมาทำลาย
  3. ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไธออน โดยใช้ตามคำแนะนำในฉลาก

แมลงสิง
การป้องกันกำจัด :

  1. ทำความสะอาดแปลงนา ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสิง
  2. ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด ได้แก่ มาลาไธออน โดยใช้ตามคำแนะนำในฉลาก

ลักษณะทั่วไป
การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อให้ผลผลิตสูง
โรคที่สำคัญ
แมลงที่สำคัญ
สัตว์ศัตรูที่สำคัญ
การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อใช้ทำพันธุ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com