Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ข้าวและธัญพืช

ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวหอมพันธุ์นางมล เอส-4(แม่)ของไทย กับสายพันธุ์ไออาร์ 841-85-1-1-2 (พ่อ) ที่สถานีทดลองข้าวคลองหลวง เมื่อ พ.ศ.2526

วันที่ 27 ตุลาคม 2540 กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง โดยให้ชื่อว่า ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1

ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 นอกจากจะเป็นข้าวหอมที่มีคุณภาพในการหุงต้ม และรับประทานคล้าย ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แล้ว ยังมีลักษณะต้นเตี้ย ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง อีกทั้งยังค่อนข้างต้านทานโรค และแมลงที่สำคัญหลายชนิด ได้แก่ โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดหลังขาว จึงเป็นพันธุ์ที่เหมาะ สำหรับแนะนำให้เกษตรกรปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณข้าวหอมให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด

ลักษณะประจำพันธุ์

ลักษณะดีเด่น

ข้อควรระวัง

ค่อนข้างไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ซึ่งเป็นพาหะของโรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม

ไม่ควรปลูกในพื้นที่ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง และซ้ำที่เดิมเป็น เวลานาน ควรสลับด้วยพันธุ์อื่นซึ่งต้านทานต่อโรคและแมลงดี โดยเฉพาะ พันธุ์ที่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพื่อป้องกันการระบาดทำลายจากศัตรู ดังกล่าว

แหล่งแนะนำ

แนะนำให้ปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาค ตะวันออก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com