Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ข้าวและธัญพืช

การทำนา
แมลงในนาข้าว
การปลูกข้าวตอซัง
การปลูกข้าวสาลี
ข้าวเหนียวแพร่ 1
การทำนาในสภาพฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
การควบคุมวัชพืชในนาข้าวโดยวิธีผสมผสาน
โรคไหม้ (Blast Disease)
ข้าวขาวดอกมะลิ 105
ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี
ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1
ข้าวเจ้าพลายงามปราจีนบุรี
ข้าวญี่ปุ่น ก.วก.1
ข้าวญี่ปุ่น ก.วก.2
การป้องกันกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสาน
การปลูกข้าว

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com