Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

กระเจี๊ยบเขียว

กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะคุณภาพของกระเจี๊ยบเขียวที่ตลาดต่างประเทศต้องการ

กระเจี๊ยบเขียวฝักสด

 1. ฝักอ่อนสด มีเส้นใยน้อย
 2. ปราศจากโรค แมลง หรือตำหนิจากโรคแมลง
 3. รูปร่างฝักเป็น 5 เหลี่ยม ตรง ไม่คดงอ
 4. ฝักต้องมีสีเขียวเข้มสม่ำเสมอทั้งฝัก
 5. ความยาวฝัก 5-12 เซนติเมตร

กระเจี๊ยบเขียวแช่แข็ง

 1. ฝักอ่อนสด มีเส้นใยน้อย
 2. ปราศจากโรคแมลงหรือตำหนิจากโรคแมลง
 3. ฝักเป็น 5 เหลี่ยม สีเขียว
 4. ความยาวฝัก 5-9 เซนติเมตร

กระเจี๊ยบเขียวสำหรับแปรรูป

 1. ฝักอ่อนสด อายุ 2-3 วัน หลังจากผสมเกสร
 2. ปราศจากโรคแมลง หรือตำหนิจากโรคแมลง
 3. สีเขียว
 4. ความยาวฝัก 2.5-5 เซนติเมตร
 5. รูปร่างฝักมีจำนวน 8 เหลี่ยม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
พันธุ์และแหล่งพันธุ์
ฤดูปลูก
การเตรียมแปลงปลูกและการปลูก
อายุการเก็บเกี่ยว
แมลงศัตรูกระเจี๊ยบเขียว
โรคกระเจี๊ยบเขียว
วิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
การขนส่ง
การเก็บเมล็ดพันธุ์
ลักษณะคุณภาพของกระเจี๊ยบเขียวที่ตลาดต่างประเทศต้องการ
ข้อควรคำนึงก่อนปลูก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com