Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดฝักอ่อนได้เมื่อมีไหมโผล่พ้นฝักออกมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร หรือเมื่อต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 45-50 วัน สำหรับวิธีการเก็บเกี่ยวให้จับส่วนก้านฝักหักหรือบิด แล้วดึงฝักออกจากต้นใส่ลงในภาชนะเช่น ตะกร้า ถุงหรือกระสอบแล้วรวบรวมเก็บไว้ การเก็บควรกระจายข้าวโพดฝัดอ่อนไว้ในอากาสระบายถ่ายเทได้ อย่ากองสุมกันจะทำให้ฝักข้าวโพดเน่าเสียหาย การเก็บเกี่ยวควรเก็บติดต่อกันทุก ๆ วัน โดยเก็บไล่จากฝักบนสุดลงมาฝักที่อยู่ด้านล่าง ข้าวโพดต้นหนึ่ง ๆ จะให้ฝักอ่อนประมาณ 3-4 ฝัก ระยะเวลาในการเก็บฝักประมาณ 10-12 วัน ก็จะหมดรุ่น ผลผลิตโดยเฉลี่ยจะได้ข้าวโพดอ่อนทั้งเปลือกประมาณ 800-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ น้ำหนักฝักสดหลังปอกเปลือกแล้วประมาณ 100-175 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล และการจัดการ

การถอดดอก
ดินและการเตรียมดิน
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
การเตรียมเมล็ดพันธุ์
การปอกเปลือก
การปลูก
มาตรฐานฝักอ่อน
การดูแลรักษา
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ผลพลอยได้จากข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com