Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

การปอกเปลือก

ใช้มีดเล็กบางปลายแหลมคมกรีดเบา ๆ ไปตามความยาวตลอดฝัก จากนั้นใช้มีดควั่นรอบโคนฝักแล้วแกะเปลือกออกตามรอยกรีดนั้น รูดเส้นไหมออกให้หมดเสร็จแล้วใส่ฝักข้าวโพดไว้ในภาชนะที่มีการระบายอากาศดี เก็บไว้ในที่ร่มโดยที่ไม่ต้องพรมน้ำเพื่อให้ความชื้นแก่ฝักข้าวโพด เพราะจะทำให้ฝักข้าวโพดเน่าหรือฝักเปลี่ยนเป็นสีดำ แต่อาจใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดพอหมาด ๆ คลุมปิดทับไว้ด้านบนเพื่อป้องกันฝักข้าวโพดที่อยู่ด้านบนไม่ให้แห้งเกินไป

อนึ่ง ขั้นตอนนี้เกษตรกรส่วนใหญ่มิได้กระทำด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีเวลาและผลผลิตของเกษตรกรแต่ละรายมีน้อยเกินไปจึงไม่คุ้มกับค่าขนส่ง เกษตรกรจึงมักขายข้าวโพดฝักอ่อนทั้งเปลือกให้แก่พ่อค้าคนกลาง หรือหัวคิวไปดำเนินการ

ในกรณีนี้หากเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกันและติดต่อกับโรงงานบรรจุกระป๋องหรือบริษัทผู้ส่งออกเพื่อทำสัญญาซื้อขายได้ ก็จะช่วยให้เกษตรกรขายข้าวโพดฝักอ่อนในราคาประกัน และได้กำไรจากธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นด้วย

ข้อควรระวัง อย่าให้ปลายมีดโดนแกนอ่อน เพราะจะทำให้เป็นรอยดำ มีตำหนิทำให้เสียราคา

การถอดดอก
ดินและการเตรียมดิน
การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
การเตรียมเมล็ดพันธุ์
การปอกเปลือก
การปลูก
มาตรฐานฝักอ่อน
การดูแลรักษา
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ผลพลอยได้จากข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com