main menu
บ้านจอมยุทธ

  ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชผัก-สมุนไพร

การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

กรมส่งเสริมการเกษตร

การพรวนดินและกำจัดวัชพืช

ข้าวโพดฝักอ่อนมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น แม้จะมีวัชพืชขึ้นแต่ไม่ทำให้ผลผลิตลดลง การใส่ปุ๋ญในช่วงข้าวโพดมีอายุ 15-20 วัน จะช่วยกำจัดวัชพืชเหมือนกับมีการพรวนดิน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลง แต่ถ้าจะทำเพียงครั้งเดียวก็พอ หรือถ้าต้องการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชก็ใช้ อลาคอร์ อัตรา 600-700 ซีซีต่อไร่ ฉีดพ่นหลังจากปลูกขณะที่ข้าวโพดและวัชพืชยังไม่งอก

พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน
การปรับปรุงดิน
การเตรียมดินปลูก
ระยะปลูก
การใส่ปุ๋ยข้าวโพดฝักอ่อน
การให้น้ำกับข้าวโพดฝักอ่อน
การพรวนดินและกำจัดวัชพืช
การถอดยอด
การเก็บเกี่ยว
มาตรฐานข้าวโพดฝักอ่อน
การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
ผลพลอยได้จากการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

สติ๊กเกอร์ไลน์
-สนับสนุนผลงาน รายได้สมทบทุนยังชีพหลังเกษียณ-


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 | สรรพคุณ : แก้โง่ | วิธีใช้ : อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com