สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

 ศาสตร์และศิลป์ทางการพูด

โดย : นางสาวทับทิม แท่งคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี สถาบันการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

คำคมเกี่ยวกับคำพูด

คำคมมีความสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดของผู้ฉลาดหรือนักปราชญ์ การจำ การทำความเข้าใจ คำคม จะทำให้ความคิดเราเฉียบแหลมขึ้น คำคมมีลักษณะข้อความสั้นๆ แต่กินใจ ความลึกซึ้งขยายความออกไปได้มาก

ผู้ที่ต้องการเป็นนักพูด วิทยากร จำเป็นต้องจดจำคำคม และนำไปใช้ให้เหมาะสม ถูกกาลก็จะทำให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาได้ และการใช้คำคมประกอบการพูดควรสอดคล้องกับเรื่องที่พูด

บทกลอน บทประพันธ์เกี่ยวกับการพูด

คำกลอน เป็นคำประพันธ์ที่คนไทยนิยมใช้กันมาก เนื่องจากนำมาประยุกต์ใช้ง่าย ผู้ที่ต้องการเป็นนักพูดแล้วผู้คนศรัทธา มักจะมีบทกลอนแทรกเข้าไปในเนื้อหาหรือคำขึ้นต้น ลงท้ายของเรื่องที่พูด ทำให้การพูดมีอรรถรสเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟัง และโดยมรรยาทแล้วเมื่อพูดบทกลอนของใครก็ควรกล่าวอ้างอิงถึงแหล่งที่มาว่าเป็นของใคร เช่น

เกิดเป็นตัวชั่วดีอยู่ที่ปาก ปากมากปากโง่เง่าปากเน่าหมอง
พูดพอเหมาะเกาะเป็นกลุ่มปากขุนทอง ปากยกย่องยั่วยุคุเป็นไฟ
บ้านสงัดเมืองสงบดีครบเครื่อง อย่ายุแยงแต่งเรื่องจนเมืองไหม้
คนปากดีมีพิสูจน์พูดเพื่อใคร พูดเพื่อไทยเพื่อสังคมคนชมเชย.

(ดอกดิน กัญญามาลย์)

มือถือไมค์ ยืนให้ตรง อย่าก้มหน้า
กวาดสายตา ไปให้ทั่ว อย่าหวั่นไหว
น้ำเสียง ไพเราะ และจริงใจ
ก็นำเรา ไปสู่ วิทยากร

ดูตระกูลเลวดีที่อากัป
ดูดินจับเอาที่ผลต้นพฤกษา
ฉลาดโง่แลเห็นที่เจรจา
ดูคงคาที่พึงหมายสายอุบล

ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา.

(สุนทรภู่)

คำกลอนอวยพรประกอบการพูดในโอกาสต่างๆ

การอวยพร ถ้าจะให้ไพเราะเป็นที่น่าสนใจ ผู้พูดควรใช้คำกลอนในการอวยพร และไม่ควรพูดเหมือนกันทุกงาน ควรเตรียมกลอนที่ถนัด (กลอนหากิน) ไว้เมื่อจำเป็นต้องใช้ จำให้ขึ้นใจเป็นกลอนที่ไม่ยาวมาก การใช้คำกลอนอวยพรมีตัวอย่าง ดังนี้

คำกลอนอวยพรมงคลสมรส

ขอให้คู่สมรสในวันนี้ จงอยู่ดีกินดีมีลาภผล
นึกสิ่งใดขอให้ได้ดังใจดล สุขเกษมเปรมกมลตราบชั่วกัลป์.

ขอให้คู่บ่าวสาว.... ครองชีวิตวิวาห์อย่างราบรื่น
มีความสุขสดชื่นแสนหรรษา ไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคา
เกียรติปรากฏเกริกกล้าเกรียงไกรเอย...

คำกลอนอวยพรมงคลสมรสครั้งที่สองขึ้นไป

ครั้งหนึ่งชีวิตคู่เคยก้าวพลาด ครั้งนี้อย่าประมาทจงก้าวใหม่
จงสุขสันต์วันวิวาห์ตลอดไป อย่าก้าวใหม่บ่อยนักมักไม่ดี.

(พลตรีจำจอง ศรีเมือง)

ครั้งหนึ่ง...ชีวิตคู่เคยก้าวพลาด ครั้งนี้มีโอกาสได้ก้าวใหม่
จึงเรียนมาเพื่อขอเกียรติกำลังใจ ขอมงคลเป็นธงชัยให้ก้าวเดิน.

(สุภาพ คลี่ขจาย)

คำกลอนอวยพร “วันเกิด”

สำหรับวันอันดีของชีวิต มีพียงจิตใจซึ่งซึ้งเสนอ
ให้เป็นพรวันเกิดอันเลิศเลอ รักเสมอหัวใจผู้ให้พร.

พวงมาลัยพวงน้อยร้อยด้วยรัก จารจำหลักแทนใจให้จอมขวัญ
อยู่ที่นี่หรือที่ไหนแม้นไกลกัน จะไม่ลืมรับขวัญวันเกิดเธอ.

คำกลอนอวยพร “ขึ้นบ้านใหม่”

ขึ้นบ้านใหม่ ขอให้ สบายจิต
จตุรพิธ พรเพิ่ม เฉลิมศรี
ทั้งการงาน การค้า ก้าวหน้าดี
เป็นสุขี ทั้งครอบครัว ทั่วหน้าเอย.

คำกลอนอวยพร “งานเลี้ยงส่ง/อำลา”

นับวันจาก ที่เราได้ ร่วมงานกัน
ทุกทุกวัน มีแต่สุข สนุกสดใส
แต่วันนี้ เพื่อนที่รัก ต้องจากไกล
เพราะต้องไป ทำหน้าที่ ที่จำเป็น.

เมื่อจำพราก จากไป อาลัยรัก
ด้วยดวงพักตร์ มิตรไมตรี จะหนีห่าง
นับแต่นี้ ต้องจากไกล ในทิศทาง
แม้กายห่าง ใจสัมพันธ์ มั่นมิคลาย

อ้างอิง : วาทะ วาที ศาสตร์และศิลป์ทางการพูด
ผู้เขียน : อาจารย์สุทธิชัย ปัญญโรจน์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ