Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อีโบลา

การวินิจฉัยโรค

โรคอื่น ๆ ที่ควรตัดออกไปก่อนจะให้การวินิจฉัยโรคอีโบลาได้แก่ มาลาเรีย ไข้รากสาดน้อย โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อชิเกลลา อหิวาตกโรค โรคฉี่ หนู กาฬโรค โรคจากเชื้อริกเกตเซีย โรคไข้กลับซ้ำ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคตับอักเสบ และโรคไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสชนิดอื่น ๆ

การวินิจฉัยเพื่อยืนยันการติดเชื้ออีโบลาไวรัสสามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการโดยวิธีการตรวจหลายวิธีดังต่อไปนี้

 

ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ให้ความเสี่ยงต่อการติดโรคสูงมาก การทดสอบในห้องปฏิบัติการควรทําในภาวะแวดล้อมที่สามารถจํากัดการแพร่ กระจายของเชื้อโรคได้ดีที่สุดเท่านั้น

การแพร่โรค
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัยโรค
วัคซีนและยารักษาโรค
การป้องกันและควบคุมโรค
การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
การตอบโต้สถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com