สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้ >>

อีโบลา

การวินิจฉัยโรค

โรคอื่น ๆ ที่ควรตัดออกไปก่อนจะให้การวินิจฉัยโรคอีโบลาได้แก่ มาลาเรีย ไข้รากสาดน้อย โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อชิเกลลา อหิวาตกโรค โรคฉี่ หนู กาฬโรค โรคจากเชื้อริกเกตเซีย โรคไข้กลับซ้ำ โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคตับอักเสบ และโรคไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสชนิดอื่น ๆ

การวินิจฉัยเพื่อยืนยันการติดเชื้ออีโบลาไวรัสสามารถทําได้ในห้องปฏิบัติการโดยวิธีการตรวจหลายวิธีดังต่อไปนี้

 

  • การตรวจแบบ ELISA (antibody-capture enzyme-linked immunosorbent assay)
  • การทดสอบหาสารก่อภูมิต้านทาน (antigen)
  • การทดสอบ serum neutralization
  • การตรวจแบบRT-PCR (reverse transcriptase polymerase chain reaction assay)
  • การตรวจโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
  • การแยกเชื้อไวรัสโดยวิธีเพาะเลี้ยงในเซลล์

ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ให้ความเสี่ยงต่อการติดโรคสูงมาก การทดสอบในห้องปฏิบัติการควรทําในภาวะแวดล้อมที่สามารถจํากัดการแพร่ กระจายของเชื้อโรคได้ดีที่สุดเท่านั้น

การแพร่โรค
อาการและอาการแสดง
การวินิจฉัยโรค
วัคซีนและยารักษาโรค
การป้องกันและควบคุมโรค
การควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
การตอบโต้สถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลก

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย