ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตะกั่วบัดกรี

เป็นตัวประสานจุดเชื่อมของแผงวงจรกับอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีตะกั่วอยู่ร้อยละ 40 และดีบุกร้อยละ 60 ภายในแกนกลาง จะบรรจุยางสนเพื่อช่วยในการบัดกรีให้ง่าย และสะดวกขึ้น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย