ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คีมชนิดต่าง ๆ

เพื่ออำนวยความสะดวกและเหมาะสมต่อหน้าที่เพื่อการตัด หมุน บีบ งัดโดยในส่วนของด้ามจะหุ้มพลาสติก หรือยางที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย